Skip to main content

היתרון הירושלמי

סדרת מפגשים במוזיאון המדע במסגרת התכנית לחשיפה תרבותית לתלמידי מינהל חינוך ירושלים, באישור ובתמיכת עירית ירושלים. 
לכיתות ד'- ו'
נוצר בתאריך: 04/05/15
עודכן בתאריך: 27/05/15