Skip to main content
תערוכות
header

שבשבת כפות - שלב שלישי - בניית זרועות השבשבת

 קחו את שני מלבני הקרטון ובעזרת סרגל ציירו אלכסונים ומצאו את מרכזם.

בעזרת שיפוד, חררו את מלבני הקרטון במרכזם.

בעזרת סכין פרסו שתי פרוסות בעובי של 1 ס"מ מפקק השעם. בעזרת הדקר חררו את הפרוסות במרכזן.

השחילו את ריבועי הקרטון על השיפוד ומקמו אותם ניצבים זה לזה, במרחק של 5 ס"מ מהקצה הקהה (הקצה ללא החוד) של השיפוד.

השחילו על השיפוד את פרוסות השעם שהכנתם - אחת מתחת לריבועי הקרטון ואחת מעליהם. הדקו את פרוסות השעם לריבועי הקרטון. פרוסות השעם ישמרו על ריבועי הקרטון במקומם.

השחילו ארבעה שיפודים לתוך ארבע כנפי הקרטון. יש להשחיל כל שיפוד באמצע הכנף, לתוך "גל" הקרטון שבמרכזה. קבעו את השיפוד בתוך הקרטון בעזרת דבק חם. 

צפו בסרטון ההדרכה

 

 

ניווט 

השלב הבא:התקנת הכנפיים וסיום
השלב הקודם:הציר ומערך הציר
נוצר בתאריך: 31/03/11
עודכן בתאריך: 25/05/11