Skip to main content
header

חומרים ואנרגיה

לכיתות ה'

מתאים לתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה: מדעי החומר – אנרגיה; טכנולוגיה; אקולוגיה, סביבה וקיימות.

תומך בהתנסויות מרכזיות (היבט מדעי על נושאי טכנולוגיה, קיימות וסביבה).

לתלמידי ירושלים ומחוז ירושלים - ניתן להזמין תכנית רחבה הכוללת גם פעילויות בביה"ס, בתמיכת משרד החינוך והרשות המקומית.

 

האם אפשר להניע מכונית ללא דלק?

למה לא כדאי להיות האחרון שמתקלח במקלחת?

למה חשוב לכוון את חרכי המזגן בחורף כלפי מטה?

התלמידים ייחשפו להיבטים מדעיים וטכנולוגיים של נושא הקיימות, יכירו סוגים של אנרגיות מתחדשות וילמדו על הצורך לחסוך במשאבים

נוצר בתאריך: 14/04/10
עודכן בתאריך: 07/09/14