Skip to main content

קסם או מדע

רוצים למזוג מים מכד שלעולם אינו מתרוקן? האפשר להפוך לפיד בוער לפרח? האם יש לכם אומץ להתנסות בקופסת החרבות המסתורית? ומה בכלל הקשר למדע? כל זאת והרבה יותר, במפגש החדש "קסם או מדע".
מפגש העשרה. מתאים גם כביקור ראשון במוזיאון או במסגרת טיול.

לכיתות ד'- ו'
נוצר בתאריך: 04/05/15
עודכן בתאריך: 18/09/16