Skip to main content

מגלגלים אנרגיה

לכיתות ז'

מתאים לתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה, לתחום מדעי החומר: חומרים ואנרגיה.

תומך בהתנסויות מרכזיות (בדגש על המרות אנרגיה).


לתלמידי ירושלים ומחוז ירושלים - ניתן להזמין תכנית רחבה הכוללת גם פעילויות בביה"ס, בתמיכת משרד החינוך והרשות המקומית.

למה מרגישים שרגלי המתכת של הכיסא קרות יותר ממושב העץ שלו?

כיצד ניתן להפיק אנרגית תנועה ממעברי חום?

במפגש נעסוק במעברים השונים של אנרגיית חום דרך גופים, נכיר את מנוע הסטרלינג ונזהה המרות אנרגיה במוצגי המוזיאון.


נוצר בתאריך: 25/05/12
עודכן בתאריך: 05/09/18