Skip to main content
header

האוויר סביבנו

לכיתות ז'

תומך בהתנסויות מרכזיות (בדגש על הרכב אוויר, מצבי צבירה).

לתלמידי ירושלים ומחוז ירושלים - ניתן להזמין תכנית רחבה הכוללת גם פעילויות בביה"ס, בתמיכת משרד החינוך והרשות המקומית.

בעת הביקור

מפגש המדע נמשך שעתיים והוא מורכב ממספר יחידות של פעילות.

בסיור בין מוצגים העוסקים בנושא אוויר, נפעיל מוצגים שידגימו לנו תופעות הקשורות באוויר.

בסדנא נכיר את הרכב הגזים השונים באוויר: חנקן, חמצן, אדי מים, פחמן דו-חמצני וגזים אצילים. נתמקד באחד ממרכיבי האוויר - החנקן, שנמצא במצב צבירה מאד מיוחד ונחקור את תכונותיו.

בסדנת חקר פעילה נחקור קרח היבש, ואף נכין לעצמנו משקה סודה .

בפעילות ובהדגמה העוסקת בתכונות הפיסיקליות של האוויר התלמידים יופתעו לגלות את הלחץ הרב שמפעיל האוויר סביבנו על משטחים איתם הוא בא במגע, יצפו בבפחית שהוצא ממנה האוויר ויראו מה קורה לבלון הנמצא בתוך מיכל ללא אוויר.

מטרות הפעילות

 • התלמידים יכירו את הרכב האוויר ותכונות בסיסיות של חלק ממרכיביו.
 • התלמידים יתנסו בחקירת תכונות גזים המרכיבים את האוויר.
 • התלמידים יחקרו מוצגים בתערוכה המדגימים עקרונות הקשורים לאוויר.

 

מסרים מרכזיים

 • האוויר סביבנו הינו תערובת של גזים.
 • פחמן דו-חמצני בתנאים רגילים, ממריא ממצב מוצק ("קרח יבש"), למצב גזי ללא התכה.
 • עולם מודרני ומתועש משמעו פליטת גזים המזהמים את האוויר, ולמרות שהם מהווים פחות מ-1% מהרכבו יש להם השפעה מכרעת על חיינו.
 • האוויר הוא חומר ואי לכך הוא תופס מקום, יכול לעבור ממקום למקום, מפעיל כוח על משטחים איתם הוא בא במגע וצפיפותו משתנה בהתאם
  לטמפרטורה.


לפני הביקור במוזיאון המדע

כדי להפיק את מרב התועלת מהביקור רצוי להכין את התלמידים לפני מפגש המדע. כדאי לשוחח על הרכב האוויר ותופעות שונות הקשורות באוויר. כמו כן חשוב להכיר את רעיון המבנה החלקיקי של החומר והשפעת המבנה החלקיקי על תכונות מקרוסקופיות. 


אחרי הביקור

 • המפגש במוזיאון המדע יכול להיות פתיחה לסדרה של פעילויות בנושא איכות הסביבה : זיהום אוויר, זיהום מקורות מים, אשפה, שמירת טבע
  ועוד.
 • ניתן לבנות יחד מוצגון של "מטוטלת כאוטית מגנטית" הממחישה בין השאר את חוסר היכולת שלנו לחזות תופעות כאוטיות כמו מזג אוויר.
 • לבנות צוללנים המשנים את גובהם בעזרת שינוי בצפיפות האוויר (צוללן קרטזי).
 • אפשר להרחיב לעבר תופעות שונות של מזג אוויר - כמו סופות טורנדו, שקעים ורמות ברומטריות .
 • ניתן לעקוב יחד אחר תחזית מזג האוויר בטלויזיה ו/או באינטרנט וכו'.
 • מה היה קורה בעולמינו ללא אוויר? מה קורה בחלל?
 • אוויר בגופינו - לאיזה גז אנו זקוקים בתהליך הנשימה? כיצד מגיע גז זה לריאות ולתאים בגופינו? מה אנו פולטים כשאנו נושפים?


קשר לתכנית הלימודים

 • מתאים לתוכנית הלימודים לתחומי מדעי החומר, מדעי כדור הארץ והיקום: חומרים, מבנה תכונות ותהליכים, אטמוספירה.

 

 

נוצר בתאריך: 19/03/08
עודכן בתאריך: 08/09/19