Skip to main content
header

עולים קומה (עולים ומעלים)

גילאי 5-6

מתאים לתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה: עולם מעשה ידי אדם.

כדי להרים משהו מהרצפה צריך להפעיל כוח. כדי להרים משהו כבד צריך להפעיל הרבה כוח. מה אפשר לעשות כשעלינו להרים משהו כבד במיוחד? נוכל להשתמש במכונות הרמה...

מכונות ההרמה, כמו מעלית, גלגלת של תריס או ג'ק של מכונית אמנם שונות זו מזו בצורה ובגודל, אבל כולן מבצעות עבודה דומה: המכונות מקלות את ההרמה של דברים שונים, כבדים. במפגש המדע "עולים קומה" הילדים נפגשים עם מכונות הרמה שונות, ולומדים להפעיל אותן. בפעילויות בתערוכות הילדים מודדים את כוחם, ולומדים לנצל אותו בצורה יעילה בעזרת שימוש במכונות.

בעת הביקור במוזיאון המדע

מפגש המדע נמשך כשעתיים. הכיתה מתחלקת לשתי קבוצות, כל קבוצה מלווה על-ידי מדריך. במפגש המדע "עולים קומה" הילדים נפגשים עם מכונות הרמה שונות (ג'ק של מכונית, בורג, מעלית גלגלות, אלקטרומגנט). במפגש משולבת פעילות עם מכשירים לבניית דגם של תורן לדגל, פעילות מודרכת בתערוכות והתנסות אישית עם מוצגים בתערוכה "מנוף לגילוי". סביבת הגילוי "כדורים וכוחות" בתערוכה "מנוף לגילוי", מהווה הזדמנות לחקירה של העלאת כדורים בדרכים שונות. בכל תחנה אפשר להפעיל מכונה שונה, המעלה כדור או מספר כדורים ודוחפת אותם לאורך המסלול - עד שהם מגיעים למסלול ירידה, המוביל לתחנה הבאה.

מטרות הפעילות

  • הילד יוכל לזהות מכונות הרמה שונות, לקרוא להם בשמן (מעלית חשמלית, מנוף, גלגלת, מסוע).
  • הילד יוכל לתאר את פעולת המעלית.
  • הילד יוכל לבחון דרכים שונות לפתרון הבעיה הבאה: איך מעבירים משא כבד ממקום למקום.

 

מסרים מרכזיים

  • כדי להרים משהו צריך להפעיל כוח כנגד כוח המשיכה.
  • מכונות הרמה כמו גלגלות, מנופים ומעליות שונות מגבירות את היכולת שלנו, כל אחת בדרכה.
  • מכונות הרמה שונות מאפשרות להעלות חפצים לגובה רב (בעזרת הגלגלת ניתן להרים את הדגל לראש התורן).


מושגים מרכזיים שעוסקים בהם במהלך המפגש

כוח, מעלית, מכונה, להרים, להעלות, כוח משיכה, מאמץ.


לפני הביקור

כדי להפיק את המירב מהפעילות במוזיאון כדאי להכין את הילדים לפני הביקור. מומלץ לבקר באתר בנייה ולהתבונן במכונות ההרמה השונות (מעליות לבני אדם, מנופים וגלגלות למשאות). רצוי לשקול את הילדים בגן במאזני אדם, לרשום את הנתונים בטבלה ולהביאה ביום המפגש למוזיאון, כדי שנוכל להשתמש בה בפעילות.


אחרי הביקור

לפניכם כמה הצעות להרחבת הנושא עם הילדים בגן, כסיכום וכהמשך לנושאים שעסקנו בהם במפגש המדע. רצוי להרחיב ולהתייחס לחשיבות השימוש הנכון בגוף בהרמה של דברים כבדים ובפתרונות הטכנולוגיים הביתיים שעוזרים לנו במשימות שדורשות מאתנו מאמץ. הילדים יכולים לספר אחד לשני על מעליות שונות שהם מכירים, יכולים לתכנן באמצעות רישום את "מעלית העתיד", או לתכנן מכונת הרמה בגן (במידה שעולה הצורך במכונות כאלה בגן).

 

קישורים


קשר לתכנית הלימודים

  • מכשירים לעזרת האדם. הכרת מושגי יסוד.
נוצר בתאריך: 19/03/08
עודכן בתאריך: 09/08/17