Skip to main content
header

קיימות - אודות הערכה לבית הספר היסודי

"קיימוּת (sustainability) היא השקפת עולם דמוקרטית אופטימית ששמה במרכז את כבוד האדם וחירותו, מתוך הבנה עמוקה שכולנו חלק ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ. קיימוּת היא לגלות מחדש את הערך של הדברים המקיימים אותנו: האוויר והמים הנקיים, השקט של המדבר והמגוון של החורש הים תיכוני, שכונה בה ילדים משחקים בחוץ בבטחה, או קהילה בה קשיש הזקוק לעזרה יכול למצוא שכן הנכון לעזור." (מתוך "על קיימות", מאת ד"ר ליה אטינגר. מרכז השל).

ערכת ההסברה "קיימוּת – כי הכּול קשור", המיועדת לכיתות ג' עד ו', מציעה היכרות עם גישת הקיימוּת בהתבוננות רחבה ורב-תחומית.

הערכה מחולקת לחמש יחידות אשר כל אחת מהן מאירה היבט מסוים של הקיימוּת, ודרכו היא מציגה את יחסי הגומלין המורכבים שבין האדם לבין סביבתו הטבעית והאנושית.

מבנה הערכה

כל אחת מחמש היחידות כוללת כרזה וחוברת למורה ובה רקע כללי ומערכי שיעור.

הכרזה מציגה מידע מתומצת, והיא מזמנת התבוננות, שיחה וחקר. היא מיועדת לתלייה על קיר בכיתה במוקד התצוגה החזותית של תוכני היחידה, ורצוי להוסיף סביבה חומרי העשרה והרחבה כגון תצלומים, מפות, גרפים ובעיקר תוצרי עבודות של תלמידים. מומלץ להיעזר בהנחיות לקריאה פעילה בכרזה, המצורפות בפתח של כל אחת מן החוברות.

בכל חוברת יש רקע כללי למורה ובו הרחבה של התכנים המוצגים בכרזה ומילון מושגים נרחב. באתר האינטרנט ניתן למצוא הפניות למקורות מידע נוספים לשם הרחבה והעמקה: ספרים, כתבי עת, מאמרים, סרטים וקישורים לתכנים נוספים באתרי אינטרנט. (במילון המושגים נכלל גם שם המושג באנגלית כדי להקל בחיפוש מקורות אינטרנט נוספים בשפה האנגלית).

בהמשך החוברת מצויים חמישה מערכי שיעור העוסקים בתכנים המוצגים בכרזה. מערכי השיעור מציעים כלים לחשיפה מגוונת לגישת הקיימוּת: שיחות ודיונים כיתתיים, מימות אישיות ופעילויות קבוצתיות, ניסויים וסיורים, וכן רעיונות לעבודות חקר בבית כדי לקשור בין הנעשה בבית הספר לבין הבית והקהילה.

עקרונות מנחים לשימוש בערכה

הערכה מזמנת עיסוק רב-תחומי בתכנים הקשורים בקיימוּת ובאיכות הסביבה. לפיכך היא מופנית לא רק למורות למדעים או למחנכות הכיתה, אלא היא מזמינה גם מורות למקצועות לימוד אחרים לשיתוף פעולה יצירתי, על אף המורכבות של מערכת השעות בבית הספר.

הערכה פותחת ערוצים שונים לשילוב תוכני הקיימות בנלמד במסגרת תכנית הלימודים, אך אפשר גם להקדיש להם שיעורים כיחידת לימוד ייחודית, עצמאית.

חינוך לקיימוּת נוגע לכל אחד מאיתנו כיחידים ולכולנו יחד כחברה. לפיכך הוא מזמן דיאלוג מתמיד בין המורות לבין התלמידים, ואף העברת חלק מאחריות הלמידה לתלמידים. מוצע לעודד את התלמידים להיות שותפים מלאים בהתלבטויות ובשאלות המתעוררות בעת העיסוק בתוכני הקיימוּת. רצוי להימנע מסגנון דיבור מטיף ("מוכרחים לעשות.") ולנצל את ההזדמנות לחקירה וללמידה משותפת.

התכנים המוצגים בערכה מתארים מחקרים, עמדות ופעולות שונות הנעשות בארץ ובעולם בתחום הסביבתי, ומראים שלעתים יש חילוקי דעות באשר לאמיתות העובדות או באשר לפרשנותן והבנתן, וגם התנגשויות בין ערכים ואינטרסים שונים (כלכליים, פוליטיים, אישיים). לפיכך חשוב להציג לתלמידים את המורכבות של סוגיות סביבתיות המקשה לחקור אותן, וגם להדגיש את החשיבות שבבחינה ושקילה במבט רחב, ביקורתי ויצירתי את תוצאות המחקרים.

לא פעם מוזכר בערכה המונח משבר סביבתי, שמחליף לאחרונה את המונח "בעיות סביבתיות". שינוי המונח מעיד על תחושה של קושי רב יותר וריבוי הקשרים היוצרים מכלול גדול וסבוך הדורש פתרון. אף שלעתים נראה לנו שהסכנות לסביבה והבעיות חולפות על פנינו בשגרת היום-יום, בזמן שאנו טרודים בענייני פרנסה, משפחה וחברה, למעשה הן נוגעות ישירות בקיום של כל אחד ואחת מאיתנו ויתרה מזאת יש להן השלכות קיומיות על צאצאינו. היכרות עם המצב והבנת הסכנות יכולות לעורר לפעולה ולספק הזדמנות ליצירת שינוי, ממש כפי שהמילה "משבר" בשפה הסינית מסמלת - שילוב של שני הציורים המייצגים סכנה והזדמנות. רקע נוסף על המשבר הסביבתי ועל המוּדעוּת בעולם לקיומו של משבר כזה אפשר למצוא בקישורים המוצעים, למשל במבוא לפרסום של המשרד להגנת הסביבה על "אג'נדה 21".

במערכי השיעור מובאות הצעות לאופן הפתיחה של כל שיעור, לכמה פעילויות אפשריות במהלכו ולסיכום השיעור. כדאי לבחור מתוך מאגר הפעילויות המוצע את אלה שמתאימות לכיתתך ולקיים אותן ברמת ההעמקה המתאימה לתלמידים. בדרך כלל הפעילויות הראשונות הן המייצגות באופן הטוב ביותר את נושא השיעור. הפעילויות הנוספות יכולות להיעשות להעמקה נוספת, כשיעורי המשך או כשיעורי בית, על פי בחירתך.

אנחנו ממליצים לך לנסות מראש בבית את הפעילויות או הניסויים המוצעים על מנת שהתחושה והחוויה האישית המוקדמת יעשירו את מה שיתפתח בכיתה.

במקצת מן הפעילויות מוצע לצאת לסביבה שמחוץ לכיתה. הלמידה בשטח מאפשרת לתלמידים להתנסות במגע ישיר עם מרכיבי הסביבה באמצעות החושים, להכיר ולחוות מקרוב את הסוגיות הנלמדות, ואנו מקווים שגם לפתח יחס של כבוד ואחריות לאנשים ולסביבה.

אנו מקווים שהמידע והרעיונות המוגשים כאן יסייעו ביצירת חוויות משמעותיות סביב נושא הקיימוּת, ויעניקו לך כלים ללמוד יחד עם תלמידיך על הסביבה, באמצעות הסביבה ולמען הסביבה.

הקשר לעקרונות הקיימות בתכנית הלימודים

מערכי השיעור והכרזות בערכה מתאימים ל 11 עקרונות הקיימות שגיבש משרד החינוך עבור תכנית הלימודים. 

1) פיתוח בר-קיימא, הגנה על משאבי הסביבה מפני דלדול וזיהום
2) שמירה על המגוון הביולוגי
3) מניעת סיכוני בריאות עקב זיהום סביבתי
4) קידום הידע והחקר המדעי-טכנולוגי ויישומם לתועלת הסביבה
5) אמצעים כלכליים לצמצום נזק סביבתי
6) קידום חקיקה סביבתית
7) קבוצות שונות באוכלוסייה וקידום צדק חברתי-סביבתי
8) מדיניות דמוגרפית מקיימת: תכנון משפחה, תעסוקה וכלכלה, עיור
9) פעילות סביבתית בהיבט גלובלי
10) הגברת מעורבות הציבור בקבלת החלטות סביבתיות וחברתיות
11) עשייה סביבתית-חברתית בביה"ס בשיתוף הקהילה

מתוך: "חינוך לפיתוח בר-קיימא – עקרונות הקיימות לטיפוח ערכים והתנהגויות בתחומי לימוד בביה"ס היסודי." ניסן תשס"ח - אפריל 2008 (טיוטה).

*הפנייה למורה היא בלשון נקבה, אך היא מכוונת למורה ולמורה כאחד

נוצר בתאריך: 12/04/10
עודכן בתאריך: 17/01/11