Skip to main content
header

מדידת מטען חשמלי (אלקטרוסקופ)

המכשיר באנימציה שבפעילות נקרא אלקטרוסקופ, והוא מאפשר למדוד את גודלו של המטען החשמלי הנמצא על המחוג שלו. המכשיר בנוי כך שככל שהמטען גדל, כך גדלה זווית הנטייה של המחוג.

לחצו כאן כדי להפעיל את האנימציה בחלון חדש.

‏א. טענו את האלקטרוסקופ (ע"י לחיצה על ריבוע כחול בעמודה השמאלית) פעם במטען חיובי (+Q) ופעם במטען שלילי (-Q).
מה קורה למחוג?
מה קורה למחוג כאשר האלקטרוסקופ אינו טעון? (לחצו על הריבוע האמצעי בעמודה השמאלית)?

‏ב. אם מחברים אלקטרוסקופ טעון לאלקטרוסקופ שאינו טעון בעזרת תיל דק עשוי מתכת רואים שזווית הנטייה של המחוג באלקטרוסקופ הטעון קטנה ואילו זו של המחוג באלקטרוסקופ שאינו טעון גדלה. מה, לדעתכם, יכולה להיות הסיבה לכך?

‏ג. טענו את המוט, שנמצא בחלק העליון הימני של התמונה, במטען שלילי (-Q) (מעמודת הריבועים הימנית) והפעילו את האנימציה.
מה קורה כאשר המוט מתקרב לאלקטרוסקופ?
איזה מטען נע ואיזה נשאר במקומו?
נסו להסביר: כיצד מתיישבת תצפיתכם עם המסקנה בסעיף הקודם?

‏ד. חזרו על האנימציה כאשר המוט טעון חיובית. (לחצו על ריבוע Q+ בעמודה הימנית והפעילו את האנימציה).
אילו מטענים נעים כעת?

נסו לנסח מסקנה מהניסויים.

 


 

המשך לפעילות - טעינה ע"י מגע של שני כדורים זהים.

חזרה לפעילות אלקטרוסטטיקה

נוצר בתאריך: 16/10/08
עודכן בתאריך: 06/03/12