Skip to main content
header

טעינה על ידי מגע של שני כדורים זהים

בעזרת אנימציה זו תוכלו לבחון כיצד נעים המטענים החשמליים בין שני כדורים זהים העשויים מחומר מוליך. אתם יכולים לשנות את המטען בכל אחד מהכדורים (העמודה הימנית מייצגת את המטען בכדור הימני והשמאלית בכדור השמאלי) ולהצמיד אותם זה לזה. כמו כן אפשר לעצור את האנימציה בכל שלב על ידי לחיצה על הכפתור הרבוע וכן להפעיל מחדש (לחיצה על הכפתור "הפעל").

לחצו כאן כדי להציג את האנימציה בחלון חדש.

‏א. טענו את הכדור הימני במטען של -4Q ואת הכדור השמאלי השאירו נייטרלי. היכן נמצא המטען בכדור הטעון?
כעת טענו את הכדור הימני במטען +6Q. היכן נמצא המטען כעת?

‏ב. קרבו את הכדורים (לחצו על הכפתור אנימציה). ועצרו מיד את האנימציה לפני שהכדורים נוגעים זה בזה.
מה מספר המטענים החיוביים בכל כדור?
מה מספר המטענים השליליים?
אילו מטענים נעים ואלו נשארים במנוחה?
מהי כמות המטען הכולל (חיובי פחות שלילי) בשני הכדורים ביחד?

‏ג. המשיכו את האנימציה.
כיצד מתחלקים המטענים בין שני הכדורים?
מהו המטען הכולל על שניהם ביחד?

‏ד. חזרו על האנימציה כשהפעם הכדור הימני טעון במטען של -4Q.
איזה מטענים חופשיים לנוע ואיזה נשארים במקומם?
האם כמות המטען הכוללת (חיובי פחות שלילי) במערכת שני הכדורים נשארת קבועה או משתנה?

לפי התשובות, נסחו שתי מסקנות הנובעות מהניסוי.

 


 

 

המשך לפעילות - טעינה על ידי מגע של גופים לא זהים

חזרה לפעילות אלקטרוסטטיקה

נוצר בתאריך: 15/10/08
עודכן בתאריך: 06/03/12