Skip to main content

תיאטרון במוזיאון – דרכים, התלבטויות ומחשבות לעתיד


ישיבת ועדת חינוך מיום 9.2.2010

הפגישה התקיימה במרכז המשאבים של מוזיאון המדע ובאודיטוריום המוזיאון

בנוכחות:
  • צוות החינוך של המוזיאון + מדריכים
  • צוות קשרי החוץ של המוזיאון
  • נציגי הוועד המנהל
  • שחקני ההצגה "נגד הזרם" + במאי ההצגה
  • אורחים ממוזיאונים אחרים: גן המדע, רחובות, מוזיאון הרצליה לאמנות, מוזיאון ישראל, מוזיאון פתח תקווה לאמנות
  • מנהלי בתי-ספר למשחק

נורית שניר, רכזת הוועדה וראש תחום פיתוח חינוכי במוזיאון, פתחה והציגה את תפיסת המוזיאון באשר לשילוב תיאטרון מדע בפעילויות החינוכיות – השלמה, העצמת החוויה, קשר בין היבטים תרבותיים שונים כחלק מהתפיסה של "מדע הוא חלק מהתרבות".

דפנה עפרון, רכזת האירועים במוזיאון, הציגה את ההיסטוריה של תיאטרון מדע בעולם בכלל ובמוזיאון המדע ע"ש בלומפילד בפרט, לצד היבטים שונים של תיאטרון במוזיאון, ביניהם ההיבט הכלכלי. נפרשה תפיסת עולמנו על מקומו של תיאטרון במוזיאון וההתפתחות התפיסה התיאטרונית במוזיאון עד למסגרת של "תיאטרון דיון" (ראו מצגת מצורפת).

הוצגה ההצגה "נגד הזרם" – תיאטרון דיון בהשתתפות הקהל בנושא חשמל וסביבה. (נכתב ובויים במוזיאון המדע ע"פ מודל שפותח בבריטניה והוצע למוזיאון ע"י המועצה הבריטית. ההצגה פוצחה בתמיכת חברת חשמל)

הנוכחים השתתפו בהצגה כצופים פעילים המכתיבים את מהלכה.

לאחר ההצגה נערך דיון קצר בתרומתה של הצגה כזו לחיי המוזיאון ולהעשרת הפן החינוכי.

רוב הנוכחים היללו את ההצגה. חלקם ספרו על תגובות נלהבות של תלמידים ומורים המדווחים על תרומתה להבנת תכנים מדעיים וסביבתיים.

שחקני ההצגה והבמאי, אורי וויל, סיפרו על חוויותיהם האישיות - על החיבור בין תיאטרון למדע, על תגובות התלמידים ועל העוצמות הרגשיות המתלוות לתהליך.

נציגי מוזיאונים אחרים הציגו את הנעשה במוזיאונים שלהם: תיאטרון גלריה, שחקן-מדריך, תיאטרון באולם נפרד. והציגו לבטים הקשורים בתיאטרון במוזיאון.

והתלבטויות והשאלות המרכזיות של אנשי המוזיאונים, בכללם צוות מוזיאון המדע:

האם נכון להשתמש ביצירות אמנות כתפאורה למשהו אחר, ולא כדבר עצמו? (התפתחה מחלוקת בין אנשי המוזיאונים לאמנות שחלקם צידדו בפורמטים שונים של תיאטרון במוזיאון הכוללים עירוב תחומים אמנותיים וחלקם בקשו להפריד בין יצירות האמנות והגלריות לבין תיאטרון. הצהירו על כוונותיהם לקיים דיונים בנושא במוזיאוני האם שלהם).

האם אין כאן "תיאטרון מגוייס" ובכך יורד הערך האמנותי של תיאטרון כזה? (אנשי התיאטרון העידו על התעקשותם והקפדתם לשמור על ערכי תיאטרון ורמה אמנותית גבוהה בכל המובנים. כל הנוכחים שבחו את ההצגה "נגד הזרם" ונצלו שבחים אלה כדי לדחות טענות בדבר "תיאטרון מגוייס", ובכל זאת כשעלה הנושא הכלכלי בלט הצורך בפשרות.).

איך מאזנים בין כל הצרכים: מדעי, חינוכי, אמנותי ושיווקי? הייתה הסכמה כללית שיש להביא בחשבון את כל המרכיבים, בכללם ההיבט השיווקי של תיאטרון במוזיאון, ולמצוא איזון אופטימאלי ביניהם. אין כל אפשרות להתעלם מהצד הכלכלי-שיווקי. נעשתה הפרדה בין תיאטרון המיועד לקהל רחב בחופשות ואירועים לבין תיאטרון שנועד למערכת החינוך, כשבראשון הצד הכלכלי-בידורי גובר לעתים ובשני הצד החינוכי-מדעי.

איך משווקים הצגות כאלה למערכת החינוך למרות העלות הגבוהה שלהן? (אנשי המוזיאונים הביעו תסכול רב בנושא זה והעידו כי עדיין לא פצחו את הקוד המאפשר שיווק יעיל לבתי הספר. בסופו של דבר רק בתי"ס "עשירים" או רשויות מקומיות מבוססות, או, לחילופין בתי ספר המקבלים תמיכה ייעודית מזמינים הצגה כחלק מהפעילות החינוכית במוזיאון – למשל: ההצגה נגד הזרם נתמכת ע"י חברת חשמל ומוצגת ללא עלות לבתי הספר שבקרבתם תחנות כוח מבוססות דלקים. פועל יוצא מכך: מיעוט הצגות למערכת החינוך).

נורית סכמה את הפגישה, הודתה לשחקנים, לאורחים ולאנשי המוזיאון והציעה להמשיך ולקיים דיון מתמשך בנושא.

מצורפות

מצגת "תיאטרון במוזיאון"

ההצגה "נגד הזרם" – מתוך אתר מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד.
קבצים מצורפים: 
נוצר בתאריך: 11/09/11
עודכן בתאריך: 11/09/11