Skip to main content

הקשר של המוזיאון עם מערכת החינוך במגזר הערבי

סיכום ישיבת ועדת חינוך מיום 27.11.07

נוכחים:
מיה הלוי, נורית שניר, אתי אורון, לאה כהן, מירי אוחנה, סמאהר חוסיין, דליה הררי, עטרה קרויזר, דוניס חדד
עופרה אבידור, ד"ר שבתאי דובר, דר' תמי יחיאלי,
דוד קיסוס,דר', נאדיה עוואד, דרורית טל, לרה ברמיקי, דר' חוסאם מסאלחה, ראפיקה עותמאן, סעיד מוחמד

פתיחה

נורית שניר:

 • עלייה במספר תלמידים המבקרים במוזיאון מהמגזר הערבי
 • כ- 30% מכלל התלמידים במוזיאון מהמגזר הערבי. יחסית - יותר מייצוגם באוכלוסיה.
 • רצון וצורך בהעמקת השת"פ עם המגזר הערבי.
 • שבחים לסמאהר.

סמאהר:

 • מצגת
 • הצלחה בפעילות ליל חוקרים במגזר הערבי לעומת חוסר הצלחה במגזר החרדי (השתתפו רק 30 משתתפים). השתתפות תלמידים נוצרים ומשפחותיהם וגם מוסלמים אחרי שבירת צום הרמאדן.
 • ממחוז ירושלים לא הגיעו כלל תלמידים – מיקוד השנה

דוד קסוס: יישר כח .

נורית שניר:

הצגת פרוייקט "מוצג מושג".
פנייה לנוכחים: איך ניתן לערב את התלמידים הערבים?

תמצית הדיון

השתלמויות למורי חטי"ב של המגזר הערבי צריכות להיות בערבית או עם תרגום לערבית
 • למרכז פסג"ה יש אתר אינטרנט בערבית.
 • יש להפיץ את הרעיון ולעדכן את המורים בפרטים. נאדיה מאמינה שיהיה ביקוש והתעניינות. הקשר דרך מרכז פסג"ה – יפנו למנהלי בתיה"ס + מורי מדעים.
 • לקיים מפגש / סדנא למנהלים ומורים להצגת הפרוייקט והפצתו. לרה תסייע.
 • ניתן לקיים המפגש במה"ד
 • במפגש -  לבקש מהמורים רעיונות להטמעה ויישום על מנת ליצור מחוייבות והירתמות.
 • חשוב לשלב את ההשתלמויות של המוזיאון עם הפיקוח. בעבר -  בעקבות חוסר קשר עם המה"ד מורות מאבו-גוש לא השתתפו בקורס הרכבת הקלה.

 • מצב התקשוב:

  • לכל בי"ס יש אתר משלו – אפשר בכל אתר לשים דף על הפרוייקט.
  • בבתים בכפר אין מחשבים לכולם ובבתי הספר רק לחלקם – בעיה...
  • האינטרנט לא פועל תמיד כשורה ולכן רב העבודה על המחשבים היא לא באינטרנט אבל מצד שני אם הכל תקין אז קיימת האפשרות (במזרח ירושלים). המצב בשאר הארץ – לא ידוע
  • בחלק מביה"ס יש אפשרות שהפרוייקט יקרה, עם קצת מאמץ . מצריך 2 מורות לשיעור – מורה למדעים + מורה למחשבים.
  • לרוב המורים יש מחשבים בבית. 
  • במזרח העיר מבנה ביה"ס מפוצל לבניינים שונים. המרחק ביו הבניינים גדול ואין מעבדות מחשבים  בכל הבניינים.
  • יש אחראי על מזרח העיר בנושא תקשוב – במנח"י – לבדוק איתו המצב
  • מנח"י (עופרה) תבדוק וישלחו לנו מידע. האני סנדוקה – 6296628-02

   

  פתרונות נוספים ללמידה מרחוק:

  • ישנה קבוצה גדולה שיש מחשבים ואינטרנט בבית. צריך להתייחס גם אליה. לבנות משימות לתלמידים בבית עם מחשב.
  • יש למצוא גם פתרונות ושיטות אחרות שאינן אינטרנטיות
  • הצעה – אוגדן פעילויות אשר ניתן לעדכן ולהחליף דפים לפי הצורך
  • להפיץ חוברת + CD.
  • לא לכולם יש מחשב אבל אפשר – מודפס.


  הפצת הפרויקט והפעלתו:

  • דרכי ההפצה חשובות, חשוב להיעזר במרכז פסג"ה ומנח"י.
  • למנות רכז מכל בי"ס מתוך המורים למדעים לכל בתיה"ס (כולל מחוז ירושלים – אבו-גוש ועין ראפה).
  • כדאי לכנס את המנהלים ולעניין אותם.
  • מפגש לכל הרכזים
  • במזרח ירושלים יש כוונה להקים מרכז לטיפוח מחוננים. נכון לערב אותם.
  • לחלק את כל בתיה"ס לטריטוריות ובכל טריטוריה לשים מרכז אחד שבו יש את כל הטכנולוגיה וכולם מגיעים לשם לפעול (הצעה של עופרה) . [לבדוק: האם ישים? (עלויות הסעה וזמנים, בזבוז זמן ).
  • לקיים השתלמות ארוכה למורים
  • שיתוף הורים – על מנת שהאמהות יוכלו לעזור לילדיהם יש למצוא נושאים שקרובים לליבן כמו – תרופות סבתא ואז הילד תורם את הידע במחשבים והאמא את הידע המקצועי וביחד ניתן לבנות פעילות.
  • חשוב מאוד לתת ציונים והערכה על הפעילות – זה מעודד את התלמידים לבצע משימות ולקחת חלק בפעילות. (דוד קסוס).

   

  סיכום (נורית):
  למדנו הרבה מהפגישה היום.

  המשימות שלנו (מוזיאון המדע):

  1.  תרגום חומרים לערבית (מוזיאון בעזרת מרכז פסג"ה)
  2.  הפקת חומרים על CD
  3.  הפקת חוברת בצורת אוגדן – חומר כתוב שיאפשר הפעלת תלמידים ללא מחשב.
  4.  להיעזר במה"ד להזמנת מנהלים למפגש ולקיום השתלמות מורים
  5.  להציע לבתיה"ס למנות רכז מכל בי"ס שיהיה מעוניין להשתתף בפרויקט ויהיה איש קשר עם המוזיאון .
  6.  להיעזר בחברת מטריקס – העלאת חומרים באתר של משרד החינוך

  רשמה: מירי אוחנה

  נוצר בתאריך: 27/01/09
  עודכן בתאריך: 17/01/11