Skip to main content
פעילויות

סרטונים בנושאי כוחות ומבנים

 גשר קשתות

בסרטון הבא תוכלו לראות גשר קשתות וללמוד על הכוחות והאלמנטים המבניים שמקנים למבנה של הקשת את החוזק והיציבות.  

 

 

כיפת הפנתיאון

בסרטון הבא תוכלו לראות כיצד בנוי מבנה הכיפה הענקי של הפנתיאון שכמותו הצליחו לבנות רק מאות שנים לאחר הקמתו. הסרטון מסביר כיצד נבנתה הכיפה ואילו כוחות ואלמנטים מבניים מאפשרים את יציבותה.

  

 

גשר תומכות

בסרטון הבא תקבלו הסבר על גשר פורת' שהוא גשר תומכות בסקוטלנד שמשמש למעבר רכבת.

 

סכר הובר

 בסרטון הבא תוכלו לראות את סכר הובר עצום המימדים שמספק אנרגיה חשמלית ומים להשקיה ומאפשר שליטה בזרימת המים. תוכלו ללמוד על העקרונות המבניים שעליהם מבוסס מבנה הקשת של הסכר שעשוי מבטון.

  

נוצר בתאריך: 23/12/08
עודכן בתאריך: 17/01/11