Skip to main content
header

חיבור לדים נוספות למחולל

מעבר ל: אנרגיה - חשמל | מחולל חשמלי | איפה כאן הטכנולוגיה

השתמשו בנורות לד שונות, בצבעים שונים. השתמשו בצרכנים שונים (רכיבים שניתן לחבר למגעים של המנוע):

  • נסו לחבר נורה קטנה של פנס כיס. האם הנורה מאירה? באיזו עוצמה? האם ההשערה שלנו לגבי הקשר בין מהירות התנועה לעוצמת ההארה נכונה גם לנורה של פנס?
  • נסו לחבר נורות במקביל, או בטור. האם ניתן להדליק אותן? באיזו עוצמה?

 

חיבור בטור ובמקביל

חיבור בטור הוא חיבור שבו הצרכנים (הנורות למשל) מחוברות זו לזו, אחת אחרי השניה, ורק הצרכנים הקיצוניים מחוברים למחולל, אחד בכל צד. (ראו איור). חיבור במקביל הוא חיבור שבו הצרכנים מחוברים כולם למחולל, זה ליד זה.

 

 

  • נסו לחבר עוד נורות לד בטור או במקביל, ולהדליק אותן. שימו לב היטב לקוטביות (כיוון החיבור). בחיבור טורי הקפידו לחבר את הרגל הארוכה (האנודה) של לד אחת לרגל הקצרה (הקתודה) של הלד השנייה.
    חשבו - מה צריכה להיות קוטביות הלדים בחיבור מקבילי? מה יקרה אם תחברו חלק מן הלדים בקוטביות שונה?
  • נסו לחבר לדים בצבעים שונים. האם הצלחתם להדליק אותן - את כולן, את חלקן, או אף אחת מהן?
  • נסו לחבר למחולל שלכם עוד צרכנים (זמזמים קטנים, מנועים אחרים, צעצועים קטנים, אוזניות של 3MP). האם הצלחתם להפעיל אותם? כמה מהר צריך להסיע את המנוע כדי להפעיל אותם?

 

 שלוש לדים בטור
שלוש לדים מחוברות בטור

נקודה למחשבה: מדוע לדעתכם חלק מהצרכנים שחיברנו למחולל פועלים רק כאשר המחולל מסתובב בכיוון מסויים, ולא פועלים בכיוון ההפוך?

דרכים נוספות לסיבוב המחולל במהירות

נסו למצוא דרכים נוספות לסיבוב של ציר המחולל במהירות. למשל - כרכו חוט סביב הציר, ומשכו בחוזקה. כמה מהר צריך למשוך בחוט כדי לגרום ללד להאיר? האם הלד דולקת באור בהיר יותר כאשר מושכים מהר יותר?

כרכו שוב את החוט סביב הציר, והפעם חברו משקולת (בקבוק מלא מים למשל) לצידו השני של החוט. הניחו למשקולת ליפול. האם הציר הסתובב מספיק מהר כדי לגרום ללד להאיר?

נסו להשתמש בחוט ארוך יותר. נסו לחבר משקל אחר.

האם ניסויים אלה תמכו בהשערה שלנו: " ככל שמהירות המנוע תגדל, המנוע יפיק יותר אנרגיה חשמלית"?

שלחו לנו את תוצאות הניסויים שלכם. צלמו את מערכת הניסוי שבניתם - את הקשת ואת המחולל המחובר לצרכנים - ושלחו אלינו את התמונות.
צלמו את הניסויי שלכם בוידאו ושלחו לנו את הסרטונים.

חזרה לפעילות אנרגיה חשמלית

איפה כאן הטכנולוגיה?

נוצר בתאריך: 15/01/09
עודכן בתאריך: 17/01/11