Skip to main content
תערוכות

משחקים - אינטראקציה וכוחות

צילמנו מוצגים במוזיאון ויצרנו סרטונים שבהם אנחנו מסבירים את המושגים המדעיים הקשורים בהם.

בשביל שיהיה עוד יותר מעניין, בנינו סביב כל סרטון משחק שבו תוכלו לבחון את עצמכם האם הבנתם את ההסבר.

ובשביל שתצטרכו לחשוב מהר, הגבלנו את המשחק בזמן.

אם לא הגעתם לציון שמספק אתכם, תמיד תוכלו לראות שוב את הסרטון ולענות שוב על השאלות.

בסוף המשחק תוכלו לקבל תעודה מדליקה עם השם שלכם עליה.

סרטונים בנושאי אינטראקציה וכוחות

 

מגלגלים כספים

 

כדור האבן

 

גלגלות

 

הקשת הרומית

 

הנקר המתנדנד

 

נוצר בתאריך: 16/07/09
עודכן בתאריך: 05/09/11