Skip to main content
header

מבוא לפעילות בחשמל

מחולל חשמלי | להניע בעזרת חשמלמד זרם | איפה כאן הטכנולוגיה

החשמל הוא מתווך אנרגטי. פרט למקרים בודדים, כמו טיפולים רפואיים או לחילופין כיסא חשמלי - איננו זקוקים לחשמל עצמו אלא למה שהחשמל יודע לעשות: לאור, לחום או לתנועה מכאנית. אפילו מסכי המחשב והרמקולים של הטלוויזיה מפיקים למעשה אורות וצלילים שהם תנועות מכאניות של מולקולות האוויר.

אם ניזכר לרגע כיצד מפיקים את החשמל, נראה שמדובר בבזבוז רציני. שורפים דלק (פחם, נפט, סולר, או גז) ויוצרים חום. החום מומר לתנועה מכאנית (סיבוב ציר הטורבינה) המומרת לאנרגיה חשמלית (סיבוב הגנרטור המחובר לטורבינה). את האנרגיה החשמלית אנו מזרימים דרך הרשת הארצית אלינו לבית ובקומקום החשמלי (למשל) הופכים אותה חזרה לחום.

כמות בפחם שאנו שורפים בתחנת הכוח כדי להרתיח ליטר מים היא כפולה מהכמות שהינו צריכים לשרוף כדי להרתיח אותם מים אם היו מונחים בסיר במדורה מעל אותו הפחם. חיסכון דומה אפשר להשיג אם מחברים את דוד מכונת הכביסה המסתובב או המיקסר ישירות לציר הטורבינה. הדברים נשמעים מצחיקים וכמובן שאין כוונה לחזור ולהדליק מדורות לבישול וחימום בכל בית כמו בתקופת האבן, וכמובן שאין אפשרות להתחבר לציר הטורבינה - אבל חשוב לזכור תמיד שהחשמל הוא בסך הכל מתווך המתקבל מהמרת אנרגיה בצורה אחת, והופך לאנרגיה באותה צורה בדיוק, במקום אחר, במחיר של בזבוז מסוים אך בתועלת של נוחות ובטיחות. והרי מהות הטכנולוגיה היא להפוך את חיינו לנוחים ובטוחים יותר.

עם זאת ברור שתחנות הכוח השורפות דלקים גם יוצרות בעיות אקולוגיות של זיהום וגם מכלות את מלאי הדלקים על כדור הארץ. גם תחנות הכוח הגרעיניות, ה"שורפות" חומרים רדיואקטיביים, מהוות בעיה ובעיקר סיכון עצום במקרה של תקלה. מאמצים רבים נעשים לכן בפיתוח שיטות לניצול מקורות אנרגיה חילופיים זמינים ובלתי מתכלים כמו אור השמש, רוח, תנועת גלי הים ועוד ולהפיק מהם אנרגיה חשמלית שתוכל להמשיך ולשמש אותנו כפי שאנו רגילים.

במסגרת הפרויקט תבנו מכשיר שאינו קשור ישירות להמרת אנרגיה (אם כי גם הוא ממיר אנרגיה חשמלית לתנועה של מחט מצפן) - אך הוא משמש ככלי העבודה הבסיסי של כל מי שעוסק בחשמל - מד הזרם. זהו המכשיר המודד את קצב זרימת האנרגיה החשמלית. זרם הוא תנועה של מטענים חשמליים, מטענים ש"נושאים" על גבם את האנרגיה החשמלית. ככל שקצב המטענים הנעים גדול יותר - יותר אנרגיה חשמלית עוברת מהמקור לצרכן.

בנוסף תוכלו להתנסות בעצמכם בבניית מתקן ביתי להפקת אנרגיה חשמלית בעוצמה שתספיק להדלקת נורה קטנה.

התחל בפעילות

מחולל חשמלי
להניע בעזרת חשמל
מד זרם (אמפרמטר) תוצרת בית
איפה כאן הטכנולוגיה?

נוצר בתאריך: 07/01/09
עודכן בתאריך: 17/01/11