Skip to main content
header

מה זה אנרגיה?

פעילות רוח | פעילות חשמל |

אנרגיה היא הדבר המניע את חיינו - זוהי היכולת לזוז, להזיז דברים אחרים, לשנות את צורתם את מצב הצבירה ואפילו את הטמפרטורה שלהם (אם כי תמיד יהיה קל יותר לחמם מאשר לקרר...)

קשה לנו (גם למורים ולמדענים) להגדיר את האנרגיה בצורה מדויקת, אבל אנחנו מכירים פנים רבות שלה.

כאשר כתוב על חבילת שוקולד שכל 100 גרם מכילים 450 קלוריות - זוהי האנרגיה הכימית שיש במזון. כאשר אנו משלמים בחשבון החשמל עבור 600 קילו-וואט שעה - זוהי האנרגיה החשמלית שצרכנו מרשת החשמל. כאשר מספרים לנו שבולמי הזעזועים (הפגושים) וחלקים אחרים במכונית עשויים חומרים בולעי אנרגיה הכוונה ליכולת שלהם לספוג את האנרגיה המכאנית שיש למכונית נוסעת המשתחררת בבת אחת בזמן שהמכונית חס וחלילה מתנגשת בקיר או במכונית אחרת. מדובר בכמות עצומה של אנרגיה המרסקת את המכונית בזמן ההתנגשות. ככל שאנו מצליחים לספוג יותר ממנה בפגושים או בחלקים אחרים - נשארת פחות אנרגיה העלולה למעוך את תא הנוסעים. וכאשר מדברים על נורות פלואורסצנט (PL) החוסכות אנרגיה, הכוונה שהן מצליחות להמיר יותר אנרגיה חשמלית לאנרגיה של אור.

מקורות האנרגיה נמצאים בטבע בצורת המזון שאנו (ושאר בעלי החיים) אוכלים, בצורת אור השמש המספק אנרגיה לצמחים כדי לגדול ולנו אור וחום, בצורת רוח המשיטה מפרשיות ובצורת דלקים שאנו שורפים כדי להניע מכוניות ולהפיק חשמל בתחנות הכח. מקורות אנרגיה אלו נמצאים במקומות מסוימים ובצורות מסוימות. כדי להשתמש בהם אנו (יחד עם בעלי החיים ואפילו הצמחים) ממירים אותם לצורות אחרות. הצמח משתמש באור השמש כדי לחבר מולקולת מתאימות ולבנות את החומר ממנו הוא עשוי. בעלי חיים בעלי דם קר "מתחרדנים" בשמש שאורה מחמם את גופם.

האנרגיה שבמזון שאנו אוכלים מומרת לתנועת השרירים שבגופנו. במדורה הופכת האנרגיה שבעץ הנשרף לחום ולאור הלהבה, ובפיצוץ של חומר-נפץ, הופכת אנרגיה כימית מרוכזת לגל הדף, אור, חום ורעש גדול. וכמובן שכל המכשירים המחוברים לשקעי החשמל שבביתנו ממירים את האנרגיה החשמלית לאור (בנורות), לקרינה (בתנור המיקרו-גל), לחום (בקומקום), לתמונה (על מסך המחשב) ולתנועה (בכנפי המאוורר).

בפרויקטים המוצעים תוכלו לנסות לבנות אביזרים בהם תמירו אנרגיה מסוג אחד לסוג אחר. אור השמש לחום, אנרגיית הרוח לסיבוב שבשבות וזרם חשמלי לתנועת מחט מצפן.

 

נוצר בתאריך: 08/12/08
עודכן בתאריך: 17/01/11