Skip to main content
header

מפת מושגים - אנרגיה במערכת

מפת המושגים המצורפת (קובץ Pdf) מתארת את הקשר בין מושגים שונים הקשורים לאנרגיה במערכות שונות.

המפה בנוייה על העיקרון של קשרים בין מושגים, כאשר כל קשר מתואר על ידי חץ. כיוון החץ מסמן את כיוון הקריאה של הקשר המתאים. למשל - הקשר בין המושגים "פלוטוניום" ו- "ביקוע גרעיני" מתואר במשפט: "פלוטוניום מנוצל לתהליכים של ביקוע גרעיני". האיור ייראה כך:

[פלוטוניום] ---> מנוצל לתהליכים של ---> [ביקוע גרעיני]

במפה אנחנו מבחינים בין מושגים, הגדרות של מושגים, חוקים פיזיקליים, ויחידות פיזיקליות (ראו מקרא).

מפת מושגים באנרגיה

שימוש מומלץ בכיתה

אנו ממליצים לחלק עותקים של המפה לתלמידים ולעבור על המפה - כולה או חלקה - יחד עם התלמידים בכיתה. ניתן להיעזר במפה כדי לוודא שהמושגים שמופיעים בה מובנים לתלמידים, וכדי לחשוף קשיים ותפיסות שגויות. מומלץ גם למורים!

את המפה ניתן גם לחלק לתלמידים כהעשרה או כחומר עזר לעבודת בית.

נוצר בתאריך: 17/11/08
עודכן בתאריך: 23/05/11