Skip to main content
header

מחולל, מד זרם ונורות לד - איפה כאן הטכנולוגיה?

מעבר ל: אנרגיה - חשמל | מחולל חשמלי | חיבור לדים נוספות

מנועים חשמליים

מנועים חשמליים הם מתקנים שממירים אנרגיה חשמלית לתנועה מכאנית. פעולת המנועים מבוססת על העקרונות האלקטרומגנטיים: זרם חשמלי יוצר שדה מגנטי. שדה מגנטי יכול לחולל כוח מגנטי (למשוך או לדחות מגנטים אחרים או ברזל). הכח המגנטי הזה יכול לגרום לתנועה מכאנית.

מחוללים חשמליים

מחולל חשמלי הוא התקן הפוך למנוע חשמלי. הוא ממיר תנועה מכאנית לאנרגיה חשמלית. העיקרון הוא פן אחר של העקרונות האלקטרומגנטיים: תנועה מכאנית יחסית של מוליך בשדה מגנטי יוצרת כח אלקטרו-מניע. הכח הזה יכול לדחוף או למשוך מטענים חשמליים ולחולל זרם חשמלי.

נורות לד (LED)

LED - Light Emitting Diode, נורת מצב מוצק (כלומר לא מבוססת על גז או על מיכל ואקום) עשוייה מחומר מוליך למחצה (כמו זה שממנו עושים "ג'וקים" - רכיבים אלקטרוניים). זרם חשמלי העובר בנקודת המפגש של שני סוגים של חומר מוליך למחצה גורם למטענים חשמליים שבתוך החומר "לקפוץ" לרמה אנרגטית גבוהה יותר, וכשהמטענים "נופלים" בחזרה לרמתם האנרגטית המקורית הם פולטים אור.

קישורים

נוצר בתאריך: 15/01/09
עודכן בתאריך: 15/11/12