Skip to main content

פעילויות לימודיות למפגש מדע חשמל זורם בכפות ידייך (נגד הזרם)

לדף אודות מפגש "מדע חשמל זורם בכפות ידייך" (נגד הזרם)

מיועד לכיתות ח' – י"ב

על מנת שהתלמידים יפיקו את התועלת המרבית מהפעילויות שיעברו התלמידים במוזיאון, יחזקו את החוויה ויעמיקו את הלמידה, אנו ממליצים על הכנה מוקדמת של התלמידים בכיתה וכן על קיום פעילויות בכיתה ובבית לאחר הביקור. הפעילויות יכולות להיות חלק משיעור, שיעור שלם או להתפרש על מספר שיעורים.

סרטונים

 

פעילויות בנושא אלקטרוסטטיקה


פעילויות בנושאים: התנגדות, זרם, מתח וסכנת התחשמלות

 

מאמרים וחומרי רקע

 

קישורים

פעילויות בנושא אלקטרוסטטיקה

 

פעילויות בנושא מעגל חשמלי והתחשמלות

 

מאמרים וחומרי רקע

נוצר בתאריך: 22/06/08
עודכן בתאריך: 23/05/12
box-picture

פעילות פלאש אינטראקטיבית בנושא אלקטרוסטטיקה וטעינה ע"י מגע.