Skip to main content
מודיעין
header

כיצד מופיעים מינים חדשים?

דרווין הציע תיאוריה המסבירה כיצד מין אחד יכול להשתנות למין אחר. זאת המשמעות של אבולוציה. קבלת התיאוריה שלו משמעה מהפך לעומת ההשקפה הישנה של מינים כסוגים שונים, הנשארים ללא שינוי לנצח. התיאוריה שכנעה ביולוגים ברחבי העולם אך  גם עוררה שאלות שעדיין דנים בהן. 

שאלה אחת כזאת, שהיא חיונית לביולוגים, הייתה כיצד בדיוק שינוי בקרב אוכלוסיה מוביל להיווצרות מינים שהם שונים באופן הניתן לזיהוי?

סיבה אפשרית היא ניתוק. לדוגמה, כאשר חלק מהאוכלוסייה מופרד על ידי –רכס הרים, נהר או תעלת ים – ואם המחסום נשמר במשך זמן מספיק, שתי האוכלוסיות ישתנו מספיק עד שלא יוכלו להתרבות ביניהן. הניתוק נחשב לעיתים קרובות כתנאי בלתי ניתן לערעור כדי ששני אוספים של יצורים דומים יסווגו כמינים נפרדים. אולם, אין זה התנאי היחידי, והוא לא תמיד מתקיים.

אפשרות אחרת, שזכתה לתשומת לב רבה יותר בעשרים או שלושים השנים האחרונות, היא שתת אוכלוסיות, שאינן מנותקות פיזית, יכולות למצוא דרכים אחרות להיפרד ביולוגית. שינויים גנטיים יוצרים שינויים קטנים בהתנהגות – כגון הרגלי אכילה או העדפות הזדווגות – שיכולים לגדול בהדרגה. במשך הזמן נוצרת הסתעפות באורח החיים, ללא ניתוק פיזי.

פרופסור ג'ים מאלט מ"יוניברסיטי קולג" בלונדון חקר כיצד הדבר יכול לפעול בסדרה של מינים קרובים מאוד של פרפרי הליקוניוס טרופיים. הצבעים של כנפי הפרפרים והצורות שעליהן משתנים בקלות. זה כשלעצמו אינו מוביל למינים חדשים. חלק מהפרפרים מפרישים חומרים כימיים שטעמם דוחה ציפורים האוכלות פרפרים. הוא גם גילה שלפרפרים זכרים יש העדפה חזקה לנקבות שהכנפיים שלהן תואמות את הכנפיים שלהם. כאשר יש אינטראקציה בין תכונות האלה נוצרים מינים חדשים, שלא יכולים להתרבות ביניהם.

ארבע צורות של Heliconius numata, שתי צורות של Heliconius melpomene ושתי צורות החיקוי של Heliconius erato, שמדגישות את מגוון הצורות והחיקויים בפרפרי הליקוניוס.
© תמונה זו פורסמה בכתב עת של Public Library of Science.

נוצר בתאריך: 22/11/09
עודכן בתאריך: 17/01/11