Skip to main content

רב שיח: אנשי חינוך כגורם משפיע על בחירת בנות במקצועות המדע והטכנולוגיה

אנו שמחים להזמינכם לאירוע מיוחד במוזיאון המדע לכבוד יום האשה הבינלאומי שיתקיים ביום ג' 8.3.2011 ב' באדר ב' בין השעות 19:30 - 21:00

בהשתתפות:

פרופ' אריאל דרבסי, מחלקת אס"א, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית - על השונות בין גברים לנשים מההיבט הביולוגי.

ד"ר נורית קירש, ביה"ס לחינוך והתוכנית הבינתחומית למדע טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר אילן - מדעניות בראי ההיסטוריה והסוציולוגיה.

ד"ר רונית אשכנזי, סמנכ"ל פדגוגיה - רשת עמל, לשעבר במנהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך - התייחסות צוותי חינוך והורים לבנים ולבנות  והשפעתה על בחירת בנות בלימודי מדע וטכנולוגיה.

מנחה: ליעד מודריק

האירוע מיועד למחנכים, למורים למקצועות המדע והטכנולוגיה, ליועצים ולמנהלים

ההשתתפות בכנס היא ללא תשלום. כניסה חופשית: החל מהשעה 18:00. סיורים מודרכים: החל מהשעה 18:30

אנא הירשמו בטלפון 02.6544888 או כיתבו למייל etio@mada.org.il

נוצר בתאריך: 31/03/11
עודכן בתאריך: 28/11/12