Skip to main content
header

שיוויון מגדרי בכיתה - המלצות לדרכי הוראה המעודדות בנות ובנים בתחומי המדע והטכנולוגיה


לעתים קרובות, מורים ומורות אינם מודעים לאופן שבו הם מתייחסים בכיתה לבנים ולבנות.

מאחר ורוב המורות נוקטות גישה יצירתית ומנסות לענות על צרכי כלל התלמידים, אנו מקווים שתמצאו ותאמצו כמה המלצות חדשות מהרשימה להלן, לשיפור מידת השוויוניות בכיתה, במטרה לעודד בנות וגם בנים בתחומי המדע והטכנולוגיה.

להורדת דפי ההמלצות (בעברית)

להורדת דפי ההמלצות (בערבית)

English version

מידה אחת מתאימה לכל?


פעילויות בנושא מגדר למורים ולתלמידים

במסגרת פרויקט TWIST פותחו פעילויות בנושא מגדר ומדע שניתן להפעילן בהשתלמויות למורים ובסדנאות לתלמידים.

להורדת החוברת המלאה (בעברית)

להורדת החוברת המלאה (בערבית)

להורדת החוברת המלאה (באנגלית)

נוצר בתאריך: 10/06/12
עודכן בתאריך: 15/10/17