Skip to main content

על חלקיק היגס בקפה מדענית

ביום רביעי 4/7/2012 התקיים במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים יום עיון למורים "מדע וטכנולוגיה לבנים בלבד?!" שעסק בשוויון מגדרי בכיתה כתשתית לעידוד בחירת בנות ובנים בתחומי המדע והטכנולוגיה.

במסגרת התוכנית נפגשו המורים עם שלוש מדעניות צעירות משלושה תחומים שונים. דימה עזאיזה ממדעי הרפואה, טלי גוטמן ממדעי המחשב ועדי אשכנזי מתחום הפיזיקה החלקיקית הניסיונית.

באותו היום התוודע העולם לתגלית המדעית החשובה של גילוי החלקיק המכונה 'בוזון היגס' או בשמו הפופולרי יותר 'החלקיק האלוהי'. לשמחתנו, עדי אשכנזי, היא אחת מהחוקרות השותפות בניסוי הבינלאומי שבמאיץ החלקיקים LHC במתקן CERN שנמצא על גבול שוויץ צרפת. עדי סיפרה למורים על הגילוי המרגש ועל עבודת המחקר שלה.  קטע קטן מדבריה תוכלו לראות בסרטון הבא:

בנוסף למפגש הקצר והלא-פורמלי עם המדעניות הצעירות התוכנית כללה:
  • שיחה עם TWISTY  - דמות וירטואלית שנונה שמעמתת את המבקרים עם דעותיהם הקדומות בנושאים של נשים ומדע.
  • הצבעה בעמדת בחירות בה הביעו המשתתפים את דעתם לגבי טענות סטריאוטיפיות בנושא מגדר ומדע.
  • סיור במוזיאון המדע תוך התייחסות לתגליות פורצות דרך של נשים.
  • הרצאה – "מורה מהסרטים - מסרים סמויים בהוראה" (נועם פיינהולץ)
  • דיון מונחה בנושא: "שוויון מגדרי בכיתה - ממסרים סמויים למודעות ולדרכי הוראה" (ד"ר נורית קירש)
  • "כמה מדעניות צריך בשביל לעשות קפה?" - מופע סטירי ומעורר מחשבה על מגדר ומדע, של תיאטרון האינקובטור בביצוע צוות "פרה שחוטה".

יום העיון התקיים במסגרת פרויקטTWIST  ((Towards Women in Science & Technology , של האיחוד האירופי, לעידוד בנות לבחירה במקצועות המדע והטכנולוגיה, בו שותף מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים יחד עם עוד מוזיאוני מדע באירופה וארגונים אירופאים נוספים. מטרת הפרויקט להעלות בקרב בני נוער, הוריהם ומוריהם את המודעות לחשיבות ייצוג הולם של נשים בתחומי המדע והטכנולוגיה.

נוצר בתאריך: 12/07/12
עודכן בתאריך: 28/11/12