Skip to main content
header

קידום נערות לבחירה במדע וטכנולוגיה- TWIST

פרויקט Towards Women In Science & Technology  - TWIST הוא פרויקט תלת שנתי של האיחוד האירופי שמטרתו קידום נערות לבחירה במדע וטכנולוגיה.

זהו פרויקט של שיתוף פעולה בין מוזיאוני מדע מרחבי אירופה וארגונים אירופאים נוספים, חלקם אקדמיים. מוזיאון המדע בירושלים שותף לפרויקט חשוב זה כחלק ממדיניות בה הוא נוקט בשנים האחרונות ליצור ולהשתתף בפרויקטים של שיתופי פעולה בינלאומיים בכלל ואירופאים בפרט, ותוך אמונה בחשיבות הנושא.

במהלך הפרויקט פותחו פעילויות חדשות לקהל הרחב ולמערכת החינוך, וכן מוצגים חדשניים שמוצגים במוזיאוני המדע. מטרת כולם: העלאת המודעות בקרב בני נוער, הוריהם ומוריהם ובקרב הקהל הרחב המבקר במוזיאונים, לגבי החשיבות של ייצוג הולם של נשים בתחומי המדע והטכנולוגיה.

בין האמצעים שפותחו והופקו במסגרת הפרויקט:

1. מאגר סרטונים להצגת מודלים לחיקוי עבור נערות ונשים - בכל אחת מהמדינות המשתתפות בפרויקטTWIST הופקו שישה סרטונים (42 בסה"כ) על נשים מובילות בתחומי המדע והטכנולוגיה מהאקדמיה ומהתעשייה. הסרטונים בנויים ממקטעים קצרים המאפשרים לצופה בחירה בנושאים המעניינים אותו. הסרטונים מוצגים בכל מוזיאוני המדע השותפים בפרויקט באמצעות ממשק חדשני, שפותח באיטליה, וכן באתרי האינטרנט של המוזיאונים השותפים (בתרגום ל- 8 שפות, כולל תרגום לערבית של 6 הסרטונים על המדעניות הישראליות).

סרטונים אלו ניתנים לצפייה:
2. השתלמויות למורים מטרתן להעלות את המודעות של המורים לגבי הוראה שיוויונית בכיתה ולחשיבות של דרבון נערות ללמוד ולפתח קריירה בתחומי המדע והטכנולוגיה. ראו סרטון

3. פעילות ייחודית לבני נוער ולאנשי חינוך ביום האישה הבינלאומי (ראו סרטון) תוך הדגשת רעיון הכוונת נשים למדע וטכנולוגיה וקידומן בתחומים אלה.

4. TWISTY – דמות וירטואלית היוצרת אינטראקציה עם מבקרים. מוצג אינטראקטיבי ייחודי שפותח באיטליה. המבקרים מוזמנים לשוחח עם דמות וירטואלית על נשים במדע וטכנולוגיה. צוות המדריכים שהוכשר להפעיל את הדמות התנסה בהפעלתה עם מגוון קהלים במוזיאון, מבוגרים - מהמגזר היהודי ומהמגזר הערבי, מורים ותלמידים (יסודי ועל יסודי) מהמגזר היהודי ומהמגזר הערבי. מתצפיות באינטראקציה בין המבקרים לדמות עלה כי השיח שהתפתח בין המבקרים לדמות היה פתוח, מפתיע ומעודד מחשבה..

5. שאלון אסוציאציות חבויות - עמדות ממוחשבות במוזיאון, בהן המבקרים מוזמנים לענות על שאלון ממוחשב אינטראקטיבי החושף אסוציאציות חבויות שלהם על מגדר ומדע. ניתן להעביר את השאלון גם באופן פעיל באמצעות משחק קלפים ייחודי. ענו על השאלון

6. מופע סטירי על מגדר ומדע "כמה מדעניות צריך כדי לעשות קפה?" - המופע פותח ומוצג על ידי צוות פרה שחוטה מתיאטרון האינקובאטור – מיועד למבוגרים ובני נוער.

7. חוברת למורים, לעובדי הוראה ולאנשי חינוך במוזיאונים (באנגלית) הכוללת הצעות לפעילויות למורים במסגרת השתלמויות ולתלמידים בכיתה. להורדת החוברת

8. ברושור "שוויון מגדרי בכיתה - המלצות לדרכי הוראה המעודדות בנות ובנים בתחומי המדע והטכנולוגיה" שמטרתו העלאת המודעות של המורים לסוגיות הקשורות בהתנהגות שוויונית בכיתה (של המורה ושל כלל התלמידים) ומתן המלצות לדרכי התנהגות והוראה בכלל ולדרכי הוראה במדע וטכנולוגיה בפרט. להורדת הברושור

במסגרת התוכניות שהתקיימו במוזיאון למורים, לתלמידים ולקהל הרחב התקיימו רבי שיח עם מומחים מתחומים שונים, מפגשים קצרים עם מדעניות באווירה בלתי פורמלית, סיורים בנושא מגדר ומדע ברחבי המוזיאון, סדנאות בעקבות מדעניות פורצות דרך במהלך ההיסטוריה ועוד.

הפרויקט יצא לדרך בנובמבר 2010 ותוצריו ילוו את המוזיאון גם לאחר סיום הפרויקט בדצמבר 2012.
נוצר בתאריך: 16/02/11
עודכן בתאריך: 07/05/21