Skip to main content

קטלוג מרכז המשאבים

מרכז המשאבים של המוזיאון מוגדר כ"ספריה מיוחדת".

המרכז מחזיק כ 1,600 כותרים המאורגנים על פי תערוכות במוזיאון, אלו שמוצגות היום ואלו שהתקיימו בעבר, וכן על פי נושאים שהמוזיאון עוסק בהם באופן שוטף.

הקטלוג מעודכן לתחילת מאי 2009.

  להורדת הקטלוג

מדפי הספריה

 • איכות הסביבה
 • אלברט איינשטיין
 • ארכיאולוגיה
 • בית על מאדים
 • גיאוגרפיה
 • היסטוריה
 • היסטוריה ופילוסופיה של המדע
 • זמן
 • חינוך ומוזיאונים
 • טכנולוגיה
 • ירושלים
 • כימיה
 • כתבי עת
 • לאור החשמל
 • למה בניינים לא נופלים
 • מדע בסיפורי ילדים
 • מדע ואמנות
 • מדע וחברה
 • מדע כללי
 • מדע כללי - ארכיאולוגיה
 • מדע כללי - גאוגרפיה
 • מדע לגיל הרך
 • מדעי החיים
 • מדף תקליטורים
 • מה הקשר?
 • מוח ואשליות
 • מים
 • מתמטיקה
 • סדרות
 • ספרי יעץ
 • ספרי לימוד
 • ספרי לימוד - איכות הסביבה
 • ספרי לימוד - אסטרונומיה
 • ספרי לימוד - ביולוגיה
 • ספרי לימוד - בריאות
 • ספרי לימוד - גיאוגרפיה וגיאולוגיה
 • ספרי לימוד - טכנולוגיה
 • ספרי לימוד - כימיה
 • ספרי לימוד - מחשבים ומידע
 • ספרי לימוד - פיזיקה
 • פיזיקה
 • פנס חושך
 • פסיכולוגיה וחשיבה
 • פעילויות
 • צופן החיים
 • צלילי מדע
 • צעצועים ופיזיקה
 • רכבת קלה
 • תעשיה
 • תקשורת
 • תרופה
נוצר בתאריך: 04/05/09
עודכן בתאריך: 17/01/11