Skip to main content

פעילויות בנושא מגדר ומדע – 'ערכת הכלים' למוסדות וארגונים פורמליים ובלתי פורמליים

 

בימים אלו החל שלב ההטמעה של פרויקט HYPATIA לעידוד בנות לבחירה ב- STEM. בשלב זה מוטמעת בקרב בעלי העניין בארץ ובאירופה 'ערכת הכלים' (Toolkit) של הפרויקט, שפותחה ונוסתה בחמש מדינות באירופה ובישראל.  'ערכת כלים' כוללת מתווים והנחיות להפעלה של סדנאות מודולריות לבני נוער, שאנשי חינוך, חוקרים ואנשי תעשייה יכולים להפעיל בבתי ספר, מוזיאוני מדע, מרכזים קהילתיים, מוסדות מחקר וחברות תעשייה. 'ערכת הכלים' מתבססת על תכניות קיימות ועל תכניות חדשות שפותחו במשותף על ידי מוזיאוני מדע, מומחי מגדר, אנשי חינוך, אנשי מדע ותעשיינים בסיוע בני/ות נוער.
חומרי ערכת הכלים עלו לאתר הפרויקט באנגלית, תשע פעילויות עברו התאמה לקהל הישראלי ותורגמו לעברית. ההנחיות להדרכה שמתייחסת למגדר תורגמו גם לערבית וחלקים נוספים יתורגמו לערבית בהמשך. 
במהלך השנה החולפת הצגנו בהשתלמויות ובכנסים את ערכת הכלים למאות אנשי ונשות חינוך, מהנדסים/ות וחוקרים/ות. אנו מאוד גאים להיות שותפים בפיתוח השתלמות ארצית של משרד החינוך, שתתקיים בחודש ינואר 2018 בנושא הוראה רגישת מגדר למורים מובילים מתחומי המו"ט, מדעי המחשב והמתמטיקה. מטרת ההשתלמות לפתח מודולות המשלבות חומרים, שפותחו במסגרת פרויקט היפטיה ועל ידי משרד החינוך, שיועברו כחלק מהשתלמויות דיסיפלינריות בכל רחבי הארץ. 
 
קישור לקווים מנחים לשוויון מגדרי ולהנחיית קבוצות בעברית, בערבית ובשאר השפות של המדינות השותפות תוכלו למצוא כאן
 
נוצר בתאריך: 01/12/16
עודכן בתאריך: 27/12/17