Skip to main content

קול קורא לתחרות עיצוב כרזה לפרויקט Researchers' Night 2010

 

האיחוד האירופי, משרד המדע והטכנולוגיה ומוסדות המחקר המשתתפים בפרויקט, מכריזים על פתיחת תחרות עיצוב כרזה לפרויקט  Researchers' Night 2010במסגרת התחרות הכלל-אירופית לעיצוב כרזה זו.

 

האיחוד האירופי, משרד המדע והטכנולוגיה ומוסדות המחקר המשתתפים בפרויקט, מכריזים על פתיחת תחרות עיצוב כרזה לפרויקט  Researchers' Night 2010במסגרת התחרות הכלל-אירופית לעיצוב כרזה זו.

Researchers' Night (ליל החוקרים או"חכמים גם בלילה" בגרסא הישראלית) הוא לילה של אירועים ופעילויות מדעיות מגוונות, הכולל מפגשים עם מדענים, סיורים ליליים בנושאי מדע וטבע, הדגמות, סדנאות, הפעלות ופעילויות מגוונות רבות, המתאימים לכל המשפחה. בערב זה פותחים מוסדות המחקר והמוזיאונים למדע את שעריהם לקהל הרחב ללא תשלום. אירוע זה מתקיים ברחבי אירופה ובישראל, זו השנה הרביעית, בחודש ספטמבר, במטרה לקרב את הציבור הרחב אל קהיליית החוקרים, להביא בפני הציבור מחקרים חדשים ולעורר עניין לנושאי המדע השונים.

הכרזות, שייבחרו במקומות הראשונים בתחרות בישראל (שלב א'), יעלו לתחרות הכלל-אירופית (שלב ב'), וחבר שופטים באיחוד האירופי יבחר את הכרזה הזוכה בתחרות הכללית, שתשמש ככרזה הרשמית של Researchers' Night בכל אירופה לשנת 2010.

על הכרזה להמחיש את מטרות פרוייקטResearchers' Night . ומומלץ (לא חובה) לשלב בתוכה אלמנטים מסמליל (לוגו) האיחוד האירופי ומסמליל פרויקט Researchers' Night. הכיתובים בכרזה יופיעו בשפה האנגלית בלבד.  

תחרות העיצוב תתקיים בשני מסלולים: מסלול א' – לתלמידים ולקהל הרחב. מסלול ב' – לסטודנטים במוסדות השכלה גבוהה לאמנות ועיצוב ולעוסקים בתחום העיצוב. בכל מסלול יבחרו שלוש כרזות, שיעלו לשלב ב' של התחרות.

פורמט הגשה: ההצעות תוגשנה בפורמט דיגיטלי בלבד – קבצי PDF או JPEG, ברזולוציה שתאפשר הדפסה איכותית בגודל A3. ההצעות תשלחנה בדוא"ל לכתובת: logo@most.gov.il. ניתן להגיש יותר מהצעה אחת, כל הצעה תשלח בהודעת דוא"ל נפרדת. בכותרת הדוא"ל יש לציין "תחרות עיצוב כרזה לפרויקט Researchers' Night 2010" ואת מסלול ההשתתפות. את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 16.8.2009 הצעות שיגיעו לאחר המועד ושלא לפי כללי התחרות - יפסלו.

בצוות השיפוט בתחרות חברים נציגים מבין המכריזים ונציגים מוכרים בתחומי העיצוב והאמנות. העבודות יוצגו בפני חבר השופטים באופן אנונימי. חברי צוות השיפוט לא ישתתפו בתחרות זו. ישיבת השיפוט תתקיים תוך שבועיים מהיום האחרון להגשת ההצעות. את התחרות בישראל מרכזים פרופ' אורי מר-חיים, ד"ר אירית ורטהיים, ד" צבי פלטיאל והדסה גרינברג-יעקב מהמוסדות השותפים בפרויקט.

ההכרזה על הזוכים והצגת העבודות בתערוכה יתקיימו במסגרת פתיחת אירועי חכמים גם בלילה 2009, שיתקיימו ב- 24 בספטמבר 2009. כן יוצגו העבודות בתערוכות במוסדות המשתתפים בפרויקט ובאתר האינטרנט של משרד המדע.

עצם ההשתתפות בתחרות מקנה לאיחוד האירופי את זכויות היוצרים בכרזות. יכול וייעשו שינויים קלים בכרזה הזוכה, לרבות הוספת טקסט וסמלילים. יכול וייעשה שימוש בכרזות ע"י האיחוד האירופי למטרות חינוך והסברה. שימוש בכרזה ייעשה תוך מתן מזכה (קרדיט) ליוצרי הכרזה. יודגש כי התחרות אינה נושאת פרסים כספיים. ההשתתפות בתחרות והזכיה בה תקנה למעצב/ת הזוכה פרסום והפצת הכרזה הזוכה בצירוף שמו ברחבי אירופה, על כל המשתמע מכך.

פרטים נוספים על פרוייקט Researchers' Night ועל התחרות באתר האינטרנט של משרד המדע והטכנולוגיה: www.most.gov.il שאלות ניתן להפנות לכתובת: logo@most.gov.il

להורדת הקול הקורא באנגלית

נוצר בתאריך: 04/06/09
עודכן בתאריך: 30/03/11