Skip to main content
header

פרויקט היפטיה

פרויקט HYPATIA* הינו מיזם חדש במימון האיחוד האירופי בו שותף מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים יחד עם עוד חמישה מוזיאוני מדע באירופה, מוסדות מחקר, ארגון מוזיאוני המדע של אירופה - ECSITE  ומספר חברות תעשייתיות בינלאומיות וביניהם חברת לוריאל L'Oréal, ששמה את נושא קידום נשים במדע כנושא מרכזי על סדר  יומה. 
 
מטרת הפרויקט היא לעודד בנות לבחור בלימודי מדעים וטכנולוגיה בבית הספר ולהמשיך בכך גם בלימודים גבוהים לקראת קריירה בתחומים אלו. הפרויקט הוגש לקול קורא תחרותי של האיחוד האירופי בתכנית המסגרת 2020 HORIZON בתחום מדע וחברה SWFS- Science With and For Society והיה הפרויקט היחיד שזכה בתחום זה. התכנית התחילה לפעול ב - 1.8.2015 והיא תמשך 3 שנים.
 
עידוד בנות לבחירה בלימודי מדעים וטכנולוגיה נמצא על סדר היום של האיחוד האירופי כבר מספר שנים. במסגרת זו פותחו והופעלו מספר פרויקטים אירופאיים וביניהם פרוייקט TWIST, שבו היה מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד שותף פעיל בשנים 2010 - 2012 . התוצרים שפותחו במסגרת פרויקט זה תורגמו על ידי המוזיאון לעברית וערבית, והם משמשים כיום את המוזיאון, את מערכת החינוך ןכן גופים וארגונים נוספים בישראל שחרטו על דגלם לקדם את נושא קידום בנות בתחומי המדעים.

פרויקט היפטיה מבסס את פעילותו על פרויקט TWIST כמו גם על תכנים נוספים שפותחו במסגרת פרויקטים אירופאים אחרים, על הניסיון בהפעלת הפעילויות של כל השותפים ועל מחקרים רבים שבוצעו בשנים האחרונות. הפרויקט  הגדיר לעצמו כמטרה מרכזית להשפיע על הבנות בצמתים בהן עליהן לקבל החלטות, לעורר מודעות לנושא ולהעניק כלים לכל בעלי העניין שיכולים להשפיע על בחירת הקריירה העתידית של כל בת ונערה. במטרה לעודד בנות לבחור בתחומי מדע וטכנולוגיה, הפעילויות שמופעלות במסגרת הפרויקט חושפות אותן למגוון הרחב של עיסוקים ומקצועות מבוססי מדע וטכנולוגיה, מעוררות בהן עניין אישי, ממחישות להן את החיבור האפשרי לחייהן, מציגות להן את החשיבות החברתית של העיסוק בתחומים אלו, ומעצימות את הכישורים האישיים שלהן הנדרשים להצלחה בתחומים אלו.  

 
פרויקט היפטיה מיועד לתלמידות ותלמידים בגילאי 13-18, התכנית פועלת בשני מסלולים: 
 
• פיתוח  והתאמה של 'ערכת כלים' למוסדות וארגונים פורמליים ובלתי פורמליים: בתי ספר, מוזיאוני מדע, מרכזים קהילתיים, מוסדות מחקר וחברות תעשייה. 'ערכת הכלים' כוללת מתווים והנחיות להפעלה של סדנאות  מודולריות לבני נוער, שאנשי חינוך, חוקרים ואנשי תעשייה יוכלו  להפעיל במסגרות שונות.  'ערכת הכלים' מתבססת על תכניות קיימות ועל תכניות חדשות שפותחו במשותף בין מוזיאוני מדע, מומחי מגדר, אנשי חינוך, אנשי מדע ותעשיינים בסיוע בני/ות  נוער.
 
סדרה של ימי עיון והשתלמויות להכשרת משתמשים פוטנציאלים ב'ערכת הכלים' כמו מורים, מנהלים, צוותי חינוך במוזיאונים ובארגונים בלתי פורמליים נוספים, אנשי מדע ואנשי תעשייה.   
 
הפעילות בבתי הספר ובמוזיאוני המדע מתקיימת בקבוצה מעורבת של בנות ובנים, מתוך ההכרה כי שינוי בתפיסה של מקצועות המדע והטכנולוגיה כמקצועות שמתאימים לנשים ולגברים כאחד, צריך להיעשות גם לבנים וגם לבנות. מחקרים רבים שנערכו בשנים האחרונות הדגישו את התפיסה הסטראוטיפית המגדרית כמכשול מרכזי בשלב הבחירה. מאמץ מיוחד מושקע במסגרת הפרויקט בהיבט התקשורתי של הצגת תחומי המדעים בבתי הספר, במוזיאוני המדע, ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת השונים, תוך התייחסות ורגישות לסוגיות המגדריות. 
 
במסגרת הפרויקט פועלים מוזיאוני המדע כרשת של מוקדי פעילות ומידע (hubs) ומשמשים מקום להחלפת דעות, למפגשים ולדיונים משותפים.  בכל מדינה מלווה את הפרויקט בשלבי הפיתוח והיישום, ועדה מייעצת מקומית, שתורכב מבעלי עניין, אנשי מדע, תעשייה וחינוך ומומחים בתחומי מגדר. לצד הועדה המייעצת המקומית  פועלת  בכל מדינה קבוצה נבחרת של בני נוער שלוקחת חלק בתכנון ובפיתוח הפעילויות. בנוסף, ועדה מייעצת בינלאומית של מומחים מלווה את השותפים במשך כל שלבי הפרויקט. 
 
דגש מיוחד בפרויקט זה מוקדש ליצירת תשתית להפעלה במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות, תוך בנייה של זיקות וקשרים ביניהן. הפעילות בבתי ספר מאפשרת נגישות למגוון אוכלוסיות ממגזרים שונים ומרקע סוציו אקונומי שונה, והן השפעה על המנהלים והמורים ששותפים בעיצוב התפיסה המגדרית של בני הנוער. הפעילות  במוזיאוני המדע מאפשרת מפגש של בני נוער מחוץ למסגרת הלימודים במסגרת חברתית עם בני גילם או במסגרת משפחתית עם ההורים ותישא אופי חברתי, חוויתי ופחות פורמלי. הפעילויות מתקיימות בעברית ובערבית ומותאמות תרבותית לכל המגזרים של החברה הישראלית.
 
החומרים שפותחו על ידי כל השותפים במסגרת הפרויקט תורגמו ועברו התאמה תרבותית לעברית וחלקם גם לערבית. כל החומרים נגישים לכל תחת רישיון ייחוס 4.0 בין לאומי שלCreative Commons. 
 
*  היפטיה הייתה פילוסופית, מתמטיקאית, ואסטרונומית מאלכסנדריה. נולדה בסביבות  שנת  370,  ונחשבת לאישה הראשונה שתרומתה לתחום המתמטיקה משמעותית. הייתה בתו ותלמידתו של ת'און, איש המוזיאון של אלכסנדריה.
 
נוצר בתאריך: 29/03/16
עודכן בתאריך: 25/02/18