Skip to main content
header

אדם-מכונה

תאריך:14/06/2012 17:30 - 09:30

המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל
ומוזיאון המדע ע''ש בלומפילד ירושלים


יום חמישי 14.6.2012


הכניסה חופשית


מושב ראשון: 9:30 - 11:00: היסטוריה ופילוסופיה
יו"ר: יז'י מיכלוביץ, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל


ד"ר שמוליק מאירי, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל/ מכניזציה של האדם, הומניזציה של המכונה: דימויים דידקטיים ומוזיאליים

ישי פרנקל, מנהל מרכז הפיתוח של אינטל בירושלים/ על סינגולריות, אנשים ומכונות

ד"ר בעז תמיר, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל/ מחשבים אנושיים מהמאה ה-17 עד המאה ה-20

מושב שני: 11:15 - 12:45: ממשק אדם-מכונה
יו"ר: ורדה גור בן שטרית, ראש תחום פיתוח תכנים, מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים


איתן מאג'ר, סמנכ"ל משחקים וקריא ייטיב, ביוגיימינג, בצלאל/ ממשקים קינטיים והעמק הזר

דוד אופנהיים, המחלקה לתקשורת חזותית, בצלאל/ DEVICE

אייל פריד, תכנית התואר השני בעיצוב תעשייתי, בצלאל/ ממשק מח-חיי יומיום: לקחים מעשיים מסיפור Acclair


13:00 - 14:00: הפסקה במהלכה יתקיימו האירועים הבאים:

שיחה עם ,TWISTY דמות וירטואלית, על דעות קדומות וסטריאוטיפים

הקרנת סרטים של יואב רודה, לימודי קולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל-אביב/
אפר לאפר, בוץ לבוץ
היום התשיעי
זיכרונות של הומנואיד מרובוקאפ 1998

מושב שלישי: 14:00 - 15:30: תחזיות לעתיד
יו"ר: ד"ר ברוך בליך, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל


גנאדי ברינסקי, סגן יו"ר התאחדות רובוטיקה ישראל, בצלאל/ רובוטיקה ואנושות: אתגרים עתידיים

קובי קמיניץ, סמנכ"ל ננו-רטינה/ עין ביונית: הדרך ממדע בדיוני לציוד רפואי

ד"ר עומר צמחוני, מנהל קבוצת ממשק אדם-מכונה במרכז המחקר של ג'נרל מוטורס בישראל / אדם-מכונה, ורכב אוטונומי

מושב רביעי: 16:00 - 17:30: ארכיטקטורה ועיצוב
יו"ר: מיה הלוי, מנהלת, מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים


דב גנשרוא, המחלקה לעיצוב תעשייתי, בצלאל/BC-AD  - טכנולוגיות קוטביות

אדר' אסף פרידמן, המחלקה לארכיטקטורה, בצלאל/ ממשק הניווט בסביבה תלת-ממדית

אדר' מוטי בודק, המחלקה לארכיטקטורה, בצלאל/ ממשק אדם-מכונה בתהליך התכנון האדריכלי ובתהליך הבניה
 

נוצר בתאריך: 31/05/12
עודכן בתאריך: 31/05/12