Skip to main content
header

כנס: אקראיות – בין מדע לאמנות

תאריך:09/06/2011 17:00 - 09:30
הכנס יתקיים במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים
שדרת המוזיאונים, גבעת רם, ירושלים.
יום ה' 9.6.2011

הכניסה חופשית

לפרטים - טל'    02-6544888 mada@mada.org.il  shirlyl@bezalel.ac.il


10:45-9:30 תפיסת האקראיות

יו"ר: מיה הלוי, מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד

פיטר הילמן, מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד
שפת האקראיות – תולדות המונח, שימושים ומונחים נרדפים

רומה פלק ורפאל פלק, האוניברסיטה העברית
תבניות סובייקטיביות של אקראיות ומושגים נלווים

מיה בר-הלל, האוניברסיטה העברית
תפיסת מקריות


12:30-11:00 אקראיות, אינטליגנציה וחיים


יו"ר: אביב לבנת, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב

בני שילה, מכון וייצמן
אקראיות וחוקיות מנחים את תהליכי ההתפתחות העוברית

אריאל כנפו, האוניברסיטה העברית וסיגל כנפו, אמנית
מוזיקת המקרה: נפש האדם בין תורשה וסביבה, שיטתיות ואקראיות

אסף תלמודי, אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת חיפה
כארי בסוגר: מחוללים אקראיים ומגבלות בקומפוזיציה האלגוריתמית ובאינטליגנציה המלאכותית

דוד אבניר, האוניברסיטה העברית
אקראיות במושגי השמאל / ימין בארכיטקטורה


13:30-12:30  הפסקת צהריים


13:30 -15:00 סדר ואי סדר


יו"ר: בעז תמיר, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

נתן (נתי) ליניאל, האוניברסיטה העברית
השיטה ההסתברותית והשלכותיה הקונספטואליות

ג'ניפר גלניס, אוניברסיטת בן-גוריון
אי-סדר במסווה של סדר: מדע האקראיות

ענבל גוטר, אוניברסיטת חיפה
 Klavierstuck xi מאת שטוקהאוזן: על הסדר שאורב לאקראיות ולהיפך

אמיר קולבן, מנהל אומנותי להקת קולבן דאנס
כוריאוגרפיה ומדע המערכות המורכבות


15:30 -17:00  אקראיות ויצירה


יו"ר: ראובן זהבי, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

יז'י מיכלוביץ, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב
אי-עיצוב וחוסר שליטה: על המקרי באמנות

ורד חרותי, אוניברסיטת בר-אילן
שגיאות נראות: על המופע החזותי של שגיאות מילוליות

אילנה שילה, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים רמת-גן והמכללה למנהל ראשון- לציון
בין אקראיות לגורל: מוסיקת המקרה של פול אוסטר

עדינה קמיאן-קשדן, מוזיאון ישראל
כתמי דיו והלא מודע: בין רורשך לסוריאליזם

נוצר בתאריך: 31/05/11
עודכן בתאריך: 31/05/12