Skip to main content
header

בין מדע לאמנות - בצלאל

סדרת הכנסים "בין מדע לאמנות" הינה יוזמה משותפת של היחידה להיסטוריה ותיאוריה בבצלאל, אקדמיה לעיצוב ולאמנות ושל מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים.

הכנסים עוסקים במושגים קונקרטיים ובמשמעותם באמנות, במדע, בפילוסופיה, במוזיאולוגיה, בהיסטוריה של המדע ובממשקים שביניהם.

הכנסים נועדו להפגיש חוקרים, אמנים, מעצבים ואוצרים, במטרה להתחקות אחר המאפיינים של המושג  בתחומים שונים, להעלות אל פני השטח היבטים נסתרים וגלויים  באמצעות ביטויים באמנות ובמדע, לחשוף את היחסים לאופני חקירה וייצוג שונים, ועוד. הכנס גם מזמין אמנים ומעצבים להציג עבודות בנושא.

הכנסים פתוחים לקהל הרחב.

כנסים קודמים:

נוצר בתאריך: 28/04/08
עודכן בתאריך: 16/01/17