Skip to main content

כנס החינוך המדעי

תאריך:25/03/2018


צוות המוזיאון גאה להיות שותף בתכנון כנס 'אלומה'
– כנס החינוך המדעי: חדשנות במחקר ובפרקטיקה בהוראת מתמטיקה ומדעים, שיתקיים ביום ראשון, ט' בניסן תשע"ח, 25 במרץ 2018. בכנס ישתתפו חוקרים מתחומי הוראת המתמטיקה והמדעים, מרכזי המורים הארציים, המוזיאונים למדע ועוד.

 
נציגי המוזיאון יציגו בכנס במסגרת המושבים המקבילים תחת הכותרת: 'אנטרופיה מול מיזוג, חשיבה מחודשת על החינוך המדעי במחקר ובמעשה'.
 
במושב הראשון: שוויון הזדמנויות בחברה – תשתתף מיה הלוי, מנהלת המוזיאון, בפאנל שיעסוק במבט-על על פערי ההישגים במתמטיקה ובמדעים בראי מבחנים בין-לאומיים וארציים. 
 
במושב השני: הוראת פרקטיקות מדעיות וטכנולוגיות ומיומנויות המאה ה 21 – אתי אורון ואלעד פז, מנהלי פרויקטים חינוכיים במוזיאון, יציגו מניסיון העבודה החינוכית רבת השנים במוזיאון תחת הכותרת: "יוצרים למידה אחרת"" שילוב פדגוגיה ברוח מייק ואיג'ניר בחינוך המדעי. 
 
קארין לוי, מצוות החינוך של המוזיאון ורכזת התחרות הארצית 'מדענים ומפתחים צעירים בישראל', תציג את הפוסטרים של עבודות הזוכים בתחרות.
 
ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מראש. לרישום
 
נוצר בתאריך: 21/03/18
עודכן בתאריך: 20/12/18