Skip to main content
header
לצפיה בניוזלטר האחרון של המוזיאון | לארכיון חוויה לדעת

ינואר 2012

0 תגובות | 03.01.12

שלוש עשרה סיבות טובות לבוא למוזיאון: 13 תערוכות במגוון תחומים שמיועדות לטווח רחב של גילאים. בתערוכות מספר רב של מוצגים פעילים שמזמינים את המבקרים לגעת בהם ולהפעילם. התערוכות מציגות את המדע והטכנולוגיה כרלבנטיות לחיי היומיום וכחלק מתרבות האדם:

קרא עוד
0 תגובות | 02.01.12
המוזיאון יזם ומוביל קונסורציום אירופי במטרה לפתח תכנית חדשנית ENGINEER שתשתלב בהוראת מדע וטכנולוגיה בכיתות ה-ו. כמו כן שותף המוזיאון לפרויקט חינוכי TWIST שמטרתו לעודד בנות לבחירה במקצועות המדעיים והטכנולוגיים. קרא עוד
0 תגובות | 02.01.12
פרויקט לעידוד מצוינות של תלמידים, מפגשי מדע לתלמידים בגילאי גן – י"ב, השתלמות וימי עיון למורים ולפרחי הוראה.

בשביל המחקר
קרא עוד
0 תגובות | 02.01.12
סיורים מודרכים בתערוכות המוזיאון בנושאים שנמצאים על סדר היום הציבורי בארץ, והצגת מחקרים עדכניים במפגשים לא פורמאליים במוסדות תרבות נוספים בעיר:


סיורים מודרכים בתערוכות המוזיאון

קרא עוד
1 תגובות | 02.01.12

התחרות הפומבית לתכנון מוזאון הטבע ירושלים  -  קמפוס טבע, מדע וטכנולוגיה בגבעת רם, יצאה לדרך...

קרא עוד
0 תגובות | 01.01.12
בישול מולקולרי: המדע הוא שחקן ראשי במטבח. הוא מככב בתהליכי הבישול, האפיה, הצלייה וההרתחה.  

כחלק מתוכנית החודש מציע המוזיאון: קרא עוד