Skip to main content
header

חנוכה 2010 - נפרדים מתערוכת מעמקים

אירועי חנוכה במוזיאון יתקיימו השנה בסימן פרידה מתערוכת Deep המדהימה אשר משכה אליה יותר מ 120,000 מבקרים.  היום האחרון של הצגת התערוכה הוא שבת 11.12.

אירוע חנוכה יתקיים בין 2.12 ועד 9.12. שעות הפעילויות עשויות להשתנות ללא הודעה מראש. יש לבדוק בדלפק המודיעין ביום הביקור.

תכנית לימי חול

תיאטרון מדע 'אור במעמקים' -  חושך, לייזרים, חוטי אור, מוזיקה, קצב, אקרובטיקה. בשעות 12:00, 13:30, 15:00. בתוספת 20 ₪. רכישת כרטיסים בקופות המוזיאון ביום המופע. אין אפשרות להזמין כרטיסים מראש. 

 

צוללים לעומק  - הדגמה בהשתתפות הקהל על התנאים המיוחדים בעומק האוקיינוס. מתקיים בפינת ההדגמות בשעות 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:30.

חוויה במעמקים – הדגמה בהשתתפות הקהל בנושא ההארה הביולוגית. מתקיים בתערוכה 'פנס חושך' בשעות 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 16:30.

סיור למשפחות בתערוכת Deep  - בשעות 11:00, 13:00, 15:00.

סיור למבוגרים בתערוכת Deep  - בשעות 12:00 ו -  17:00.

סיור למשפחות בתערוכה 'מקורות המים'  - בשעות 11:30, 14:00, 16:30

סיור למבוגרים בתערוכה 'מקורות המים' -  בשעה 13:00.

 

תכנית ליום שישי 3.12

תיאטרון מדע 'אור במעמקים' -  חושך, לייזרים, חוטי אור, מוזיקה, קצב, אקרובטיקה. בשעות 12:00, 13:30. בתוספת 20 ₪. רכישת כרטיסים בקופות המוזיאון ביום המופע. אין אפשרות להזמין כרטיסים מראש.

צוללים לעומק  - הדגמה בהשתתפות הקהל על התנאים המיוחדים בעומק האוקיינוס. מתקיים בפינת ההדגמות בשעות 11:30, 12:30.

חוויה במעמקים – הדגמה בהשתתפות הקהל בנושא ההארה הביולוגית. מתקיים בתערוכה 'פנס חושך' בשעות 10:30, 12:00, 13:00.

סיור למשפחות בתערוכת Deep  - בשעה 11:00.

סיור למבוגרים בתערוכת Deep  - בשעה 12:00.

סיור למבוגרים בתערוכה 'מקורות המים' -  בשעה 13:00.

 

תכנית לשבת 4.12

תיאטרון מדע 'אור במעמקים' -  חושך, לייזרים, חוטי אור, מוזיקה, קצב, אקרובטיקה. בשעות 12:00, 13:30, 15:00. בתוספת 20 ₪. רכישת כרטיסים בקופות המוזיאון ביום המופע. אין אפשרות להזמין כרטיסים מראש.

צוללים לעומק  - הדגמה בהשתתפות הקהל על התנאים המיוחדים בעומק האוקיינוס. מתקיים בפינת ההדגמות בשעות 11:30, 12:30, 13:30, 15:00.

חוויה במעמקים – הדגמה בהשתתפות הקהל בנושא ההארה הביולוגית. מתקיים בתערוכה 'פנס חושך' בשעות 10:30, 12:00, 13:00, 14:30.

סיור למשפחות בתערוכת Deep  - בשעות 11:00, 13:00.

סיור למבוגרים בתערוכת Deep  - בשעות 12:00 ו -  17:00.

סיור למשפחות בתערוכה 'מקורות המים'  - בשעות 11:30, 14:00, 16:30

סיור למבוגרים בתערוכה 'מקורות המים'  - בשעה 13:00.

נוצר בתאריך: 22/11/10
עודכן בתאריך: 25/09/11