Skip to main content

לנסות בבית - הקפאת תמונה

מה רואים?

תעוד פעולה שלמה על ידי הקפאת שלבי התנועה השונים.

                  סטרובוסקופ

 

מה רואים?

תעוד פעולה שלמה על ידי הקפאת שלבי התנועה השונים.

                  סטרובוסקופ

 

מה לוקחים?

 • מחשב
 • חפצים שונים: עט, סביבון, מאורר ידני, טפי, ממחטה
 • שתי כוסות מים
 • מעט צבע מאכל או תרכיז צבעוני כמו פטל

 

מה עושים?

 1. מדליקים את המחשב, ומבהירים את המסך ככל האפשר (אפשר לפתוח תוכנת מעבד תמלילים, ולהתחיל מסמך חדש. הדף הלבן מפיץ אור רב). מומלץ להחשיך את החדר.
 2. אוחזים את העט באחד מקצותיו בשתי אצבעות, האגודל והאצבע. מנענעים את העט במהירות מול מסך המחשב, ימינה ושמאלה, כתוצאה מכך דמות העט מטשטשת והעט כאילו ממלא את כל המרחב בתוך תחום מוגדר.

       סטרובוסקופ
 3. מפעילים מאורר קטן מול מסך המחשב (במרחק כזה שהכנפיים שלו לא יגעו במסך בעת פעולת המאורר). תנועת כנפי המאורר נראית מקוטעת, כאילו כל שלב מוקפא.
 4. ממלאים כוס בערך עד מחציתה במים. מוסיפים להם מעט צבע מאכל או תרכיז פטל לקבלת תמיסה צבעונית.
 5. ממלאים את הטפי במים מהכוס, ומניחים את הכוס על השולחן בקרבת המסך.
 6. אוחזים את הטפי סמוך לחלק העליון של המסך (לא קרוב מדי כדי שטיפות המים לא ירטיבו את המסך). מטפטפים את התמיסה הצבעונית טיפות טיפות בקצב אחיד לתוך הכוס. מנסים קצבים שונים עד שהטיפות נראות "קפואות" אל מול המסך.
 7. אוחזים את המטפחת באחת מפינותיה ומניעים אותה לפני המסך. המטפחת נראית במקומות שונים בעת ובעונה אחת.

 

מה עוד?

בונים סביבון צבעוני
לוקחים:

 • עיגול קרטון בקוטר 10-8 ס"מ.
 • עפרון מחודד או קיסם.

עושים:

 1. מחלקים את דיסקית הקרטון לגזרות (8-4) וצובעים כל גזרה בצבע אחר.
               סביבון צבעים
 2. מחוררים את הדיסקית במרכזה.
 3. משחילים עפרון מחודד או קיסם וסובבים את הסביבון מול מסך המחשב.

 

איפה פה המדע?

הסטרובוסקופ הוא מכשיר השולח אור בהבזקים קצרים הנמשכים כאלפית שנייה, שניתן לשנות את קיצבם. אם מאירים בעזרת הסטרובוסקופ על חפץ נע, מתקבלת תחושה שהחפץ משנה את מהירות תנועתו ולעיתים גם את כיוונה. אפשר להגיע גם למצבים בהם החפץ הנע נראה כעומד במקומו ללא נוע. עוד על מכשיר זה ניתן לקרוא במוצג סטרובוסקופ.

במקרה שלנו, מסך המחשב משמש כסטרובוסקופ. מסך המחשב אינו מאיר באור רציף, הוא מבזיק ומוחשך כ-70 פעם בשנייה. אנחנו איננו מסוגלים לראות החשכה זו בגלל תכונת "התנועה המושהה" של העין שלנו. האפקט המתקבל בכל אחד מהניסיונות שערכתם תלוי בקצב התנועה של החפץ הנע. כאשר מנענעים את העט מול המסך, תנועתו נראית קטועה, כאילו נעצרת במקומות שונים על המסך. לעיתים נראה כאילו מספר עטים שאינם נעים נמצאים בו-זמנית מול המסך המואר. ההסבר למראה העיניים המתעתע נעוץ בתכונותיו הסטרובוסקופיות של מסך המחשב. בכל פעם שאור המסך מבזיק, העט נמצא במקום אחר ביחס למסך ונראה רק שם. בפרקי הזמן בהם המסך "מוחשך" אנחנו לא רואים את העט או רואים אותו חלש.

באופן דומה אפשר להסביר את תנועתה הקטועה של המטפחת כאשר מנפנפים בה מול מסך המחשב, ואת תנועתן הקטועה של טיפות המים. כאשר מסובבים את סביבון הצבעים (או כל סביבון אחר שעליו יש דוגמא שאינה רציפה) בולטת תנועתן הלא-רציפה של גזרות הצבע הנותנת תחושה שכל הסביבון נע בתנועה מקוטעת. למעשה, כל חפץ שתניעו מול המסך ייתן את אותה תחושה (בתנאי, כמובן, שקצב תנועתו, או תדירות התנועה, לא קטן בהרבה מקצב ההבזקים).

נוצר בתאריך: 18/04/08
עודכן בתאריך: 18/05/15