Skip to main content

לנסות בבית - אתת מורס

מה רואים

מכשיר קטן להפקת אותות מורס, בו אפשר להדליק נורה לפרק זמן ארוך וקצר על ידי סגירת מעגל חשמלי ופתיחתו. הנורה מוחזקת בתוך תופסן המושחל על אטב משרדי. משני צדי הנורה רגלי סיכות מתפצלות. מצדה הקדמי מושחלת רגל הסיכה בתוך האטב המשרדי, ומצידה האחורי - רגל הסיכה השניה קרובה לחלק האחורי של המנורה.

מה לוקחים?

 • קופסת גפרורים ריקה (מגירה + אריזה)
 • נורה 1.5V
 • סוללה 1.5V
 • פיסת צינור גומי בקוטר ובאורך של ס"מ אחד (תפקידו להצמיד את הנורה לאטב המשרדי)
 • מדבקה
 • חתיכת ספוג בגודל 2x1.5 ס"מ
 • אטב משרדי גדול, לא מצופה בכיסוי פלסטיק
 • 2 סיכות מתפצלות
 • עט
 • מחורר חגורות

 

ומה עושים?

 1. לוקחים את המגירה של קופסת הגפרורים ומכניסים לתוכה את הסוללה, כשצידה החיובי מוצמד לאחת מדפנות המגירה.
 2. מסמנים בעזרת עט את המקום שבו צידה החיובי של הסוללה נוגע בדפנות המגרה.
 3. מחוררים את מקום הסימון בעזרת מחורר החגורות.
 4. מחוררים חור נוסף על הדופן המקבילה של מגירת קופסת הגפרורים, בדיוק ממול.
 5. מכניסים סיכה מתפצלת אחת לאחד החורים כך שראש הסיכה פונה לפנים המגירה.
 6. לוקחים את הסיכה השניה, מפצלים אותה והופכים את כיוון הרגלים. לאחר מכן משחילים אותה בחור השני שיצרתם (הצד השקוע של הסיכה צריך להימצא בצד הפנימי של המגירה).
 7. ממקמים את הסוללה בין שני ראשי הסיכות, כך שהבליטה של הסוללה (+) תכנס לשקע הסיכה.
 8. מניחים את חתיכת הספוג בחלל שנוצר בין הסוללה והדופן הרחב של המגירה.
 9. מכניסים את המגירה לאריזת הקופסא.
 10. משחילים אטב משרדי על אריזת הקופסה בצד המצופה בחומר המצית את הגפרור בצד הקרוב לחורים. צידו הארוך של האטב צריך לפנות כלפי מעלה.
 11. משחילים את אחת מרגלי הסיכה המתפצלת עם הרגלים ההפוכות מתחת לסיכת המשרד.
 12. מכניסים את הנורה לתופסן ומשחילים את התופסן על האטב המשרדי. הצד האחורי של הנורה צריך להיות קרוב לאחת מרגלי הסיכה המתפצלת השניה, כך שניתן יהיה ליצור מגע ביניהם.
 13. יוצרים מגע בין רגל הסיכה המתפצלת לצד האחורי של הנורה. הנורה אמורה להידלק.


הערות:
1. אם לא נדלק האור בנורה, בודקים אם יש מגע בין נקודות המעגל. ניתן להכניס חתיכה מקופלת של נייר אלומיניום לרווח בין חלקו התחתון של התופסן לאטב במשרדי.
2. מומלץ להעתיק את קוד המורס על אחת הפיאות הגדולות של הקופסא.

סימני קוד מורס:

א• - ל• -
ב- • • • מ- -
ג- - • נ-
ד- • • ס- -
ה- - - ע- - -
ו פ - -
ז- - • • צ• - -
ח• • • • ק- - -
ט• • - ר• - •
י• • ש
כ- • - ת-
 
1• - - - - .• - • - • -
2• • - - - ,- - • • - -
3• • • - - ?• • - - • •
4• • • • -   
5• • • • •   
6- • • • •   
7- - • • •   
8- - - • •   
9- - - - •   
0- - - - -   

 

איפה כאן המדע?

אפשר "לדבר" בעזרת אותות חשמליים קצרים וארוכים בתנאי שכל אות באלף בית מקבלת צירוף שונה ומוסכם של אותות חשמליים. האותות החשמליים נוצרים כשסוגרים את המעגל החשמלי, הכולל: סוללה של 1.5 וולט, שתי סיכות מתפצלות, אטב משרדי ונורה. סוגרים את המעגל החשמלי כאשר מביאים את רגל הסיכה השניה במגע עם החלק האחורי של הנורה, ואז הנורה דולקת. כשסוגרים את המעגל החשמלי למשך זמן קצר מסמנים נקודה, וכשסוגרים את המעגל החשמלי למשך זמן ארוך יותר - מסמנים קו.

מה עוד?

חשבו על דרכים נוספות שבהם ניתן "לדבר" עם חבריכם בעזרת אות מורס. פתחו שפת קידוד אחרת, כך שתוכלו "לדבר" עם חבריכם מבלי שהסובבים אתכם יבינו.

מדענים וממציאים: סמואל מורס

בחזרה לרשימת הניסויים

נוצר בתאריך: 04/05/08
עודכן בתאריך: 18/10/12